Länkstig

Sanna Nybacka

Om Sanna Nybacka

Medicine doktor, legitimerad dietist.

Sanna är Postdoc på avdelningen för molekylär och klinisk medicin, institutionen för medicin. Hon disputerade år 2021 med avhandlingen "Managing irritable bowel syndrome - dietary approaches and food intolerance".

Forskning

Fokusområde för forskning inkluderar kostbehandling vid IBS, kostundersökningsmetodik och biomarkörer för kostintag.