Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Sanna Nybacka

Doktorand

Avd för invärtesmedicin och klinisk
nutrition
Telefon
Besöksadress
Medicinaregatan 13, vån 3
413 90 Göteborg
Postadress
Box 459
405 30 Göteborg

Om Sanna Nybacka

Sanna är legitimerad dietist och doktorand på avd. för invärtesmedicin och klinisk nutrition sedan 2016. Hon undervisar på dietistprogrammet i basal nutrition, kostundersökningsmetodik och glutenfri matlagning.

Forskning

Fokus för avhandlingsarbetet är patienter med irritabel tarm, IBS, och hur kosten påverkar patientens sjukdomsgrad och symptom. Det görs genom att:

  • Karakterisera hur intag av fermenterbara kolhydrater varierar hos patienter med IBS
  • Undersöka huruvida intag av fermenterbara kolhydrater är kopplat till svårighetsgrad av IBS-symptom
  • Studera sambanden mellan atopiska besvär och grad av IBS-symptom
  • Studera hur och om den metabola profilen förändras i en studie där två olika kostregimer för IBS jämförs m.h.a. metabolomics

Inom doktorandprojektet genomförs även en stor randomiserad kontrollerad interventionsstudie (Car-IBS) där effekten av tre olika behandlingsmetoder vid IBS jämförs. Studien genomförs på Magtarmlab på Sahlgrenska sjukhuset.

Sanna har tidigare arbetat med validering av kostundersökningsmetoder, bl.a.inom SCAPIS-studien, samt som forskningsdietist i ett flertal interventionsstudier.

Handledare