Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Sanna Nybacka

Postdoktor

Avd för molekylär och klinisk
medicin
Telefon
Besöksadress
Blå stråket 5 B Wallenberglab/SU
41345 Göteborg
Postadress
SU Sahlgrenska
41345 Göteborg

Om Sanna Nybacka

Sanna är legitimerad dietist och doktorand på avd. för invärtesmedicin och klinisk nutrition sedan 2016. Hon undervisar på dietistprogrammet i basal nutrition, kostundersökningsmetodik och glutenfri matlagning.

Forskning

Fokus för avhandlingsarbetet är patienter med irritabel tarm, IBS, och hur kosten påverkar patientens sjukdomsgrad och symptom. Det görs genom att:

  • Karakterisera hur intag av fermenterbara kolhydrater varierar hos patienter med IBS
  • Undersöka huruvida intag av fermenterbara kolhydrater är kopplat till svårighetsgrad av IBS-symptom
  • Studera sambanden mellan atopiska besvär och grad av IBS-symptom
  • Studera hur och om den metabola profilen förändras i en studie där två olika kostregimer för IBS jämförs m.h.a. metabolomics

Inom doktorandprojektet genomförs även en stor randomiserad kontrollerad interventionsstudie (Car-IBS) där effekten av tre olika behandlingsmetoder vid IBS jämförs. Studien genomförs på Magtarmlab på Sahlgrenska sjukhuset.

Sanna har tidigare arbetat med validering av kostundersökningsmetoder, bl.a.inom SCAPIS-studien, samt som forskningsdietist i ett flertal interventionsstudier.

Handledare