Länkstig

Maria Hedelin

Om Maria Hedelin

Min forskarbana började som projektanställd på institutionen för Medicinsk Epidemiologi och Biostatistik vid Karolinska Institutet, där jag sedermera fick en doktorandtjänst. Under min doktorandtid arbetade jag med planering, koordinering och insamling av data i en fallkontrollstudie om prostatacancer, CAPS-studien. Denna studie har i dagsläget genererat hundratal artiklar. Eftersom som min grundutbildning är en magisterexamen i nutrition så var mitt fokus att studera kostfaktorers inverkan på prostatacancerincidens. I ett av mina arbeten studerade jag intaget av fytoöstrogener, som är ett växtbaserat ämne med en struktur likt endogent östrogen. Vi fann att ett högt intag av fytoöstrogener minskade risken för prostatacancer, speciellt hos individer med en viss genetisk uppsättning av genen för östrogenreceptor beta (Prostate. 2006 Oct 1;66(14):1512-20).

Efter disputation var jag posdoc i Helsingfors och fortsatte mitt arbete med fytoöstrogener och dess relation till andra cancertyper. Därefter fick jag en av Cancerfonden finansierad postdoc-tjänst som jag valde att göra hos Prof. Gunnar Steinecks grupp på avdelningen för Onkologi vid Sahlgrenska Akademin. Eftersom fytoöstogener kan minska risken för uppkomst av prostatacancer så ville jag även undersöka om även befintliga tumörer kunde påverkas. Därför initierade jag en kostinterventionsstudie för att undersöka om tumörtillväxten minskar hos prostatacancerpatienter som äter fytoöstrogenrik kost jämfört med vanlig kost och om tumörtillväxten skiljer sig åt beroende på vilken genuppsättning männen har. Denna studie, PRODICA-studien, pågår för närvarande på Sahlgrenska och vi har påbörjat analyserna (ClinicalTrials.gov: NCT02759380).

Vi har nyligen initierat en annan kostinterventionsstudie, FIDURA-studien, där vi kommer undersöka tarmsymtom hos personer som strålats mot lilla bäckenet (ClinicalTrials.gov: NCT04534075).

2010 fick jag erbjudandet att starta upp en forskarskola för kliniska doktorander, vilket jag hade svårt att tacka nej till då jag tycker undervisning är roligt samt att jag är utbildad epidemiolog. Uppdraget var ett samarbete mellan Regionalt Cancercentrum Väst och Sahlgrenska Akademin. Skolan fick namnet Forskarskolan Klinisk forskning med kliniskt epidemiologisk metodik och jag är studierektor för skolan och har drivit och undervisat sedan 2011 då första kullen startade. Forskarskolan omfattar sammanlagt 20 veckor heltidsstudier (30 hp), fördelat på fyra 5-veckorskurser om vardera 7,5 hp och pågår under två år (http://kliniskaforskarskolan.se).