Länkstig

Rikard Wingård

Universitetslektor

Institutionen för litteratur, idéhistoria och
religion
Telefon
Besöksadress
Renströmsgatan 6
41255 Göteborg
Rumsnummer
C612
Postadress
Box 200
40530 Göteborg

Om Rikard Wingård

Presentation

Rikard Wingård (f. 1981) disputerade 2011. Han har forskat om läsningens historia och teori, särskilt folkböckernas reception och estetik under tidigmodern tid (1500–1800). För närvarande bedrivs forskning om svensk, tidigmodern manuskriptkultur och hur förekomsten av s.k. ”scribal publishing” under 1500- 1600- och 1700-talet i Europa i allmänhet påverkar moderna teorier om tryckteknikens förment revolutionerande inverkan på samhälle, kultur och mentalitet. Vidare är en lärobok i bokhistoria för förlaget Studentlitteratur under arbete.

Forskningsintressen

  • bokhistoria
  • läsningens historia och teori
  • för- och tidigmoderna epoken
  • editionsfilologi
  • bibliografi
  • populärlitteratur
  • ekokritik

Övrigt

Ordförande för Tidigmoderna seminariet, Humanistiska fakulteten, Göteborgs universitet.

Belönad av Svenska Akademien med stipendium ur Stina och Erik Lundbergs stiftelse (utmärkelse för avhandling) 2011.