Länkstig

Nina Pauli

Anknuten till forskning

Avd för öron-, näs- och halssjukdomar
Besöksadress
Sahlgrenska Sjukhuset
Göteborg
Postadress
Su sahlgrenska
41345 Göteborg

Om Nina Pauli

Nina Pauli arbetar sedan 2010 som läkare inom Öron-,näsa-,halsspecialiteten med inriktning mot öronkirurgi. Hon disputerade 2015 med en avhandling om huvudhalscancer och behandling av strålrelaterade biverkningar. Härefter har en forskningslinje inom örats sjukdomar etablerats. Nina Pauli är innehavare av ALF-tjänst för yngre disputerade forskare och driver som huvudsakligt forskningsarbete projektet "Hörsel och kronisk otit hos nyanlända invandrare" som syftar till att kartlägga förekomst av hörselnedsättning och öronsjukdomar hos personer som nyligen invandrat till Sverige. Sedan 2022 är Nina docent inom otorhinolaryngologi och arbetar kliniskt som överläkare på Frölunda specialistsjukhus.