Länkstig

Åsa Andersson

Universitetslektor

Avdelningen för kultur
Telefon
Besöksadress
Renströmsgatan 6
412 55 Göteborg
Rumsnummer
F219
Postadress
Box 200
405 30 Göteborg

Om Åsa Andersson

Åsa Andersson är lektor i kulturvetenskap, och disputerade i etnologi 2003, på avhandlingen Inte samma lika. Identifikationer hos tonårsflickor i en multietnisk stadsdel. Sedan dess har hon varit undervisande och forskande lektor vid Högskolan Väst och Göteborgs universitet. Hon är programkoordinator för masterprogrammet Kultur och demokrati.

Forskning

Åsa har i sin forskning, med utgångspunkt i kulturvetenskapliga teorier undersökt ungdomskultur i olika former och sammanhang, identitetsskapande, mångkultur, narrativitet, populärkultur, rasism och delaktighetsfrågor. Sedan 2014 medverkar Åsa tillsamman med Anita Beckman, lektor i kulturvetenskap vid Högskolan Väst, i ett forsknings- och samverkansprojekt om unga kvinnor och mäns erfarenheter av arbetslöshet. Här undersöks hur de sociala och kulturella förändringar som har ägt rum på en strukturell nivå på arbetsmarknaden och i utbildningssystemet avspeglas i förändrade förutsättningar för bildandet av sociala identiteter.

Undervisning

Åsa har en bred erfarenhet av undervisning på samtliga nivåer – grundläggande, avancerad och forskarutbildning – främst i ämnena kulturvetenskap och barn- och ungdomsvetenskap, men även i etnologi, socialpedagogik, folkhälsovetenskap samt inom lärarutbildningen. Hon har även utvecklat ett flertal kurser och haft kursansvar samt programansvar inom kulturvetenskap och barn- och ungdomsvetenskap. En betydande del av Åsas undervisning, och kursuppdrag har skett på tvärvetenskapliga kurser.

Samverkan

Åsa har i sin forskningsverksamhet har haft mycket kontakter och samarbete med det omgivande samhället då hon presenterat och diskuterat sin forskning framförallt med yrkesgrupper som arbetar med barn och ungdomar men också för en intresserad allmänhet. Hon har samverkat med myndigheter och organisationer på stadsdelsnivå i samband med utvärderingsprojekt inom Storstadssatsningen i Göteborg. Åsa har också deltagit i ett utvecklingsprojekt med fokus på aktionsforskning, finansierat av Europeiska Socialfonden, i samarbete med den Romska folkhögskolan, där såväl informationsspridning som utbildningsinsatser ingick. Inom ramen för Barn- och ungdomsvetenskapliga forskningsmiljön vid Högskolan Väst har Åsa drivit samverkansprojekt i samarbete med externa aktörer med fokus på barn, ungdomar och unga vuxna.