Länkstig

Åsa Fyrberg

Universitetslektor, adjungerad

Sektionen för hälsa och
rehabilitering
Telefon
Besöksadress
Medicinaregatan 8B, Vån 3
41390 Göteborg
Rumsnummer
A 313
Postadress
Box 455
40530 Göteborg

Om Åsa Fyrberg

Bakgrund

Fil. Dr, specialistlogoped Disputerade 2017 med avhandlingen ”Acquired brain injury in children and adolescents: Investigating assessments of communicative participation in daily life situations” (http://hdl.handle.net/2077/51471).

Undervisning

Jag handleder studenter på logopedprogrammet.

Forskningsintresse

Jag är intresserad av neurologiska funktionshinder och hur de påverkar förmågan till samspel hos barn och ungdomar, i synnerhet hur kommunikationen påverkas efter förvärvade hjärnskador (Acquired Brain Injury) ur ett delaktighetsperspektiv.