Bild
Wedell säl
Foto: K. Hårding
Länkstig

Populationsdynamik och epidemiologi hos naturliga populationer

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektägare
Institutionen för biologi och miljövetenskap

Kort beskrivning

Vi studerar dels hur populationer av marina däggdjur påverkas av faktorer som födotillgång, populationstäthet och föroreningar, dels hur infektionssjukdomar kan hoppa mellan olika värddjur.

Mer om vår forskning

Kommer snart!

Deltagare

Karin Hårding
Willian Silva
Tero Härkönen
Britt-Marie Bäcklin
Sara Persson
Mats Isaksson
Jean Pierre Desforges
Johan Jonasson
Bernt Wennberg