Länkstig

Jacob Torell

Forskningssamordnare

Inst tillämpad IT, avd för
informatik
Besöksadress
Forskningsgången 6
41756 Göteborg
Postadress
Box 100, (Forskningsgången 6, Lindholmen)
41296 Göteborg