Länkstig

Lars Aksel Pedersen

Om Lars Aksel Pedersen

Lars Pedersen disputerade inom ämnet öron-näs-halssjukdomar, den 3 februari 2023

Titeln på hans avhandling är - Septoplasty-predicting the outcome Länk till avhandlingen

Läs en kort populärvetenskaplig sammanfattning om avhandlingen - Vid nästäppa till följd av en sned nässkiljevägg är septumplastik en behandling med bra effekt

Pressmeddelande 230323 - Fler män än kvinnor opereras för nästäppa