Länkstig

Joel Bergqvist

Om Joel Bergqvist

Joel Bergqvist disputerade inom ämnet öron-, näs- och halssjukdomar, den 8 juni 2023

Titeln på hans avhandling: Rhinosinusitis beyond the upper airways. Epidemiological aspects

Länk till avhandlingen

Läs en kort populärvetenskaplig sammanfattning om avhandlingen - Rinosinuit bortom de övre luftvägarna