Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Marie Fredriksson

Universitetsadjunkt

Avdelningen ämnesdidaktik med inriktning
matematik
Telefon
Besöksadress
Läroverksgatan 15
41120 Göteborg
Rumsnummer
B3 376
Postadress
Box 300
40530 Göteborg

Om Marie Fredriksson

Undervisningsintressen Undervisar studenter i matematikdidaktik, med inriktning mot grundskolan. Arbetar också med uppdragsutbildning och fortbildning i matematik och matematikdidaktik, i huvudsak med inriktning mot undervisning i grundskolan.  Har varit delaktig i framtagandet av Diamant, Skolverkets diagnosmaterial i matematik för grundskolan samt utvärderat skolverkets satsning på matematikverkstäder och laborativmatematikundervisning (Skolverksrapport 366) Nyckelord Diamantprojektet, matematik, matematikdidaktik, lärande, diagnoser, laborativ matematik, matematikverkstäder.   Länkar Diamantprojektet-kunskapsdiagnoser i matematik

www.skolverket.se/skolutveckling/amnesutveckling/matematik/matematiksatsningen