Länkstig

Marie Fredriksson

Universitetsadjunkt

Avdelningen ämnesdidaktik med inriktning
matematik
Telefon
Besöksadress
Läroverksgatan 15
41120 Göteborg
Rumsnummer
B3 376
Postadress
Box 300
40530 Göteborg

Om Marie Fredriksson

Undervisningsintressen Undervisar studenter i matematikdidaktik, med inriktning mot grundskolan. Arbetar också med uppdragsutbildning och fortbildning i matematik och matematikdidaktik, i huvudsak med inriktning mot undervisning i grundskolan.  Har varit delaktig i framtagandet av Diamant, Skolverkets diagnosmaterial i matematik för grundskolan samt utvärderat skolverkets satsning på matematikverkstäder och laborativmatematikundervisning (Skolverksrapport 366) Nyckelord Diamantprojektet, matematik, matematikdidaktik, lärande, diagnoser, laborativ matematik, matematikverkstäder.   Länkar Diamantprojektet-kunskapsdiagnoser i matematik

www.skolverket.se/skolutveckling/amnesutveckling/matematik/matematiksatsningen