Länkstig

Charlotta Saldert

Professor

Sektionen för hälsa och
rehabilitering
Besöksadress
Medicinargatan 8B, plan 6
41390 Göteborg
Rumsnummer
A621
Postadress
Box 452
40530 Göteborg

Om Charlotta Saldert

Professor i logopedi, Leg. logoped

Arbetar med forskning och undervisning vid institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för hälsa och rehabilitering, enheten för logopedi. Är även anställd som logoped inom Enheten för neurologopedi vid Sahlgrenska universitetssjukhuset.

Undervisningsområden

Undervisar om förvärvade kommunikationsstörningar hos vuxna, främst om effekter av språk- och kommunikationsstörning i vardagsliv, funktionell kommunikation och samtalsinteraktion.

Forskningsområden

Forskar om hur förvärvadespråk- och talstörningar påverkar kommunikationen i både vardag och vårdsituationer i samband med stroke och olika progredierande neurologiska sjukdomar. Med hjälp av olika former av bedömningsinstrument och såväl kvalitativ som kvantitativ samtalsanalys i kombination med frågeformulär och interjuver undersöks problem som kan uppstå i ett samtal och vad man gör för att underlätta kommunikationen. Dessutom utvärderas olika behandlingsprogram för förbättrad kommunikationsförmåga som kan riktas mot både drabbade och mot olika samtalspartners till personer med kommunikationsstörningar.

Ordfinnandesvårigheter (anomi) i samband med hjärnskada är ett annat forskningsfält. I projektet Svårigheter att hitta ord vid stroke och progredierande neurologiska sjukdomar undersöks hur förmågan att hitta ord och benämna kan påverkas på olika sätt vid olika skador och neurologiska sjukdomar hos vuxna. Här utforskas även vilka kommunikativa strategier som används vid svårigheter att hitta ord, samt om det hjälper att träna sin benämningsförmåga med olika typer av behandling.