Länkstig

Charlotta Saldert

Professor

Sektionen för hälsa och
rehabilitering
Besöksadress
Medicinargatan 8B, plan 6
41390 Göteborg
Rumsnummer
A621
Postadress
Box 452
40530 Göteborg

Om Charlotta Saldert

Fil dr, leg.logoped

Disputerade 2006 i lingvistik med avhandlingen Inference and Conversational Interaction: Pragmatic language disturbances related to stroke. Arbetar som forskare och lärare vid institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för hälsa och rehabilitering, enheten för logopedi. Är även anställd som logoped inom Enheten för neurologopedi vid Sahlgrenska universitetssjukhuset.

Undervisningsområden

Undervisar om förvärvade kommunikationsstörningar hos vuxna, främst om effekter av språkstörning i vardagsliv, funktionell kommunikation och samtalsinteraktion.

Forskningsområden

Forskar om hur kommunikationsstörningar påverkar samtalsinteraktionen i både vardag och vårdsituationer i samband med stroke och progredierande neurologiska sjukdomar. Med hjälp av olika former av samtalsanalys i kombination med frågeformulär och interjuver kartläggs problem som kan uppstå i samtalet och vad man gör för att underlätta kommunikationen. Dessutom utvärderas behandlingsprogram som riktas mot samtalspartners till personer med kommunikationsstörningar.

Ordfinnandesvårigheter (anomi) i samband med hjärnskada är ett annat forskningsfält. I projektet Anomi vid stroke och progredierande neurologiska sjukdomar undersöks hur förmågan att hitta ord och benämna kan påverkas på olika sätt vid olika skador och neurologiska sjukdomar hos vuxna. Här utforskas även vilka kommunikativa strategier som används vid svårigheter att hitta ord, samt om det hjälper att träna sin benämningsförmåga med olika typer av behandling.