Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Francesca Longoni

Forskare

Sektionen för hälsa och
rehabilitering
Besöksadress
Medicinargatan 8B, plan 6
41390 Göteborg
Rumsnummer
A621
Postadress
Box 452
40530 Göteborg

Om Francesca Longoni

Disputerade 2009 i Aachen (Tyskland) med avhandlingen Satzverarbeitung bei Aphasie (Sentence processing in aphasia). Arbetar som forskare vid institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för klinisk neurovetenskap och rehabilitering, enheten för logopedi samt sektionen för fysiologi.

Undervisningsområde

Neurolingvistik

Forskningsområde

Anställd som forskare i projektet rTMS i behandling av personer med afasi till följd av stroke vid Enheten för logopedi.

Tidigare/andra forskningsprojekt:

Verksam som forskare vid RWTH Aachen University (Tyskland) i ett flertal funktionella hjärnavbildningsstudier (PET och fMRI) som syftade till att undersöka den neurofunktionella anatomin för språkbearbetning hos personer utan känd neurologisk/psykiatrisk sjukdom och funktionell reorganisation efter hjärnskada. Samarbetet med ursprungsinstitutionen fortsätter med ett projekt för utvecklingen av ett nytt test för afasi (SAPS ‐ Sprachsystematisches Aphasie Screening).

Intressområde

Satsbearbetning, mentalt lexikon, ”Competition Model”, flerspråkighet, afasi, agrammatism, funktionell reorganisation efter hjärnskada, funktionella hjärnavbildningsmetoder.