Länkstig

Francesca Longoni

Forskare

Sektionen för hälsa och
rehabilitering
Besöksadress
Medicinargatan 8B, plan 6
41390 Göteborg
Rumsnummer
A621
Postadress
Box 452
40530 Göteborg

Om Francesca Longoni

Disputerade 2010 i Aachen (Tyskland) med avhandlingen ”Satzverarbeitung bei Aphasie” (Sentence processing in aphasia). Arbetar som forskare och lärare vid institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för hälsa och rehabilitering, enheten för logopedi. Är internationaliseringsansvarig.

Undervisningsområde

Neurolingvistik, Psykolingvistik, Lingvistik. Undervisar på logopedprogrammet, läkarprogrammet, audionomprogrammet samt kandidatprogram i kognitionsvetenskap.

Forskningsområde

Medverkar i projektet Svårigheter att hitta ord vid stroke och progredierande neurologiska sjukdomar vid enheten för logopedi.

Tidigare/andra forskningsprojekt:

Verksam som biträdande forskare vid RWTH Aachen University (Tyskland) i ett flertal funktionella hjärnavbildningsstudier (PET och fMRI) som syftade till att undersöka den neurofunktionella anatomin för språkbearbetning hos personer utan känd neurologisk/psykiatrisk sjukdom samt funktionell reorganisation efter hjärnskada. Samarbetet med ursprungsinstitutionen fortsätter med ett projekt för utvecklingen av ett nytt test för afasi (SAPS ‐ Sprachsystematisches Aphasie Screening) och ett projekt för datorbaserad spontanttalsanalys.

På enheten för logopedi vid GU medverkat i ett projekt om effekter av rTMS (repetitiv transkraniell magnetstimulation) i behandling av personer med afasi till följd av stroke samt i ett projekt om språkfunktion och språklig reorganisation hos individer med låggradiga gliom som opereras med vakenkirurgi.

Medverkat även i ett pedagogiskt projekt om digitalisering inom högre utbildning (Projekttitel: Att utveckla en modell för användning av digitala verktyg inom ramen för logopedprogrammet) och som var finansierat av DigiKomp-projektet/PIL (Beviljade utvecklingsarbeten samt projektrapporter - Pedagogisk utveckling och interaktivt lärande (PIL), Göteborgs universitet (gu.se))

Intressområde

Afasi, anomi, agrammatism, satsbearbetning, mentalt lexikon, flerspråkighet, funktionell reorganisation efter hjärnskada, funktionella hjärnavbildningsmetoder, stroke, hjärntumör, multipel skleros, Parkinsons sjukdom.