Länkstig

Christiane Andersen

Professor emerita

Institutionen för språk och litteraturer
Besöksadress
Renströmsgatan 6
41255 Göteborg
Postadress
Box 200
40530 Göteborg

Om Christiane Andersen

Bakgrund

Tyska är ett mycket fängslande språk ur ett allmänlingvistiskt perspektiv. I Europa har det tyska språket intensivt utforskats såväl ur typologiskt som ur språkanvändarens perspektiv redan sedan i slutet av 18oo talet. En lång forskningstradition har funnits mellan tyska och de slaviska språken. Det upptäckte jag när jag var doktorand i allmän språkvetenskap vid Lomonosov universitet i Moskva. Jag disputerade på en avhandling om Semantic principles in the constitution of phrase structures. A comparative analysis of Dutch and German, 1978.

Efter disputationen i Moskva blev jag senior forskarassistent vid Humboldt universitet i Berlin. Efter några år skrev jag en habilitationsavhandling (docentkompetens) om hur Jacob Grimms historiskt jämförande språkforskning präglade språkforskningen i Ryssland, 1985.

Efter tre år som utländsk lektor i Tammerfors kom jag 1988 till Umeå universitet och blev först vikarierande universitetslektor vid allmän lingvistik och senare universitetslektor i tyska. 1994 kom jag till Göteborgs universitet och blev 2001 professor i tyska med språkvetenskaplig inriktning.

Forskning

Jag har alltid intresserad mig för språkliga strukturer och hur man kan systematiskt beskriva dem med olika forskningsmetoder. Jag upptäckte att språkforskarnas vetenskapliga tankestil oftast är avgörande hur de ser på sitt lingvistiska forskningsobjekt – man kan se på grammatiken t.ex. som ett system av frasstrukturer, valensrelationer, semantiska roller eller konstruktioner.

På senare åren har jag kommit mer och mer in på typologisk språkkontaktforskning, i synnerhet på sibirientyska i kontakt med ryska. Jag är särskilt intresserad av hur grammatiska strukturer i tyskt talspråk förändras under lång isolation och med ryska som kontaktspråk. Med språkkontaktforskning som utgångspunkt har jag på sista tiden riktat mitt intresse mot forskningsområden neurolingvistik och kognitiv grammatik.

Jag har haft återkommande uppdrag inom Vetenskapsrådet och Norges forskningsråd. 2004 blev jag invald i Kungl. Vetenskaps- och Vitterhets-Samhället i Göteborg.

Jag är utgivare till online-serien: Göteborger Arbeitspapiere zur Sprachwissenschaft.