Länkstig

Inger Johansson

Forskare

Avd för molekylär och klinisk medicin
Besöksadress
Bruna Stråket 16 Wallenberglaboratoriet, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
41345 Göteborg
Postadress
Bruna Stråket 16 Wallenberglaboratoriet, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
41345 Göteborg

Om Inger Johansson

Jag arbetar sedan 2013 som forskare i Åsa Tivestens grupp på Wallenberglaboratoriet, Institutionen för medicin. Gruppen håller på med androgeners kardiovaskulära effekter, t.ex. testosterons effekter när det gäller ateroskleros och aortaaneurysm.

Min bakgrund • Biomedicinsk analytiker, Göteborgs universitet, 1981 • Fil.kand i Biomedicinsk laboratorievetenskap, Göteborgs universitet, 1992 • Medicine doktor i endokrinologi, Göteborgs universitet, 2008

Pedagogisk utbildning Högskolepedagogik: Baskurs, 5 hp, 2008 och Områdesspecifik pedagogik, 5 hp, 2012 Forskning Min avhandling handlade om proliferativa och protektitva effekter av tillväxthormon (GH) och tillväxthormonfrisättande substanser (GHS) såsom ghrelin och hexarelin på neurala progenitor- och hjärtceller. Mina fynd tyder på att dessa substanser skulle kunna vara viktiga vid behandling av ischemiska skador såsom stroke och hjärtinfarkt och att de även skulle kunna användas i behandling av neurodegenerativa sjukdomar.

2008-2011 arbetade jag halvtid på Laboratoriet för glykobiologi, Avd för klinisk kemi och transfusionsmedicin. Jag jobbade med ett projekt som handlade om den N-terminala delen av alfa-dystroglykan (alpha-DG-N) och dess roll i det centrala och perifera nervsystemet.

2008-2013 arbetade jag som lärare på Biomedicinska analytikerprogrammet.

Har även bl.a. jobbat på: Norra Älvsborgs Länssjukhus (NÄL)/Trollhättans lasarett, 1982-1992 FN-tjänst på svenska sjukhuset i Libanon, 1988 Sjukhus i Saudi Arabien, 1993 Göteborgs universitet, 1994, 1997- European Molecular Biology Laboratory (EMBL) i Heidelberg, Tyskland, 1995-1996