Länkstig

Olle Zandén

Universitetslektor

Enheten för pedagogik: musik, dans och teater
Besöksadress
Eklandagatan 86
41259 Göteborg
Postadress
Box 210
Göteborg

Om Olle Zandén

Jag är docent i musikpedagogik på Högskolan för scen och musik och från och med 1a mars 2022 vicedekan utbildning vid Konstnärliga fakulteten, GÖTEBORGS UNIVERSITET. Efter att ha arbetat som lärare i musik och andra ämnen i grundskolan och på gymnasiet i 26 år disputerade jag 2010 på en avhandling om gymnasiemusiklärares kvalitetsuppfattningar och bedömningskriterier. Därefter har undervisat i musik och musikpedagogik på Stockholms universitet, Linnéuniversitetet och, sedan 2017, här i Göteborg. I min forskning har jag arbetat med läroplans-, bedömnings- och kommunikationsaspekter på musikundervisning i grundskola och gymnasium. Redan under forskarutbildningen sökte jag mig aktivt mot tyskspråkig didaktisk och musikpedagogisk forskning vilket har givit mig ett rikt nätverk av kollegor i Tyskland och Österrike och lett till forskningssamarbeten och undervisningsuppdrag. Jag är också engagerad i European Association form Music in Schools där jag dels ingår i den vetenskapliga referensgruppen, dels är engagerad som handledare i de årliga doktorandforumen som samlar doktorander i musikpedagogik från hela Europa.

Teoretiskt är jag i första hand grundad i dialogisk teori och Ludwik Flecks vetenskapssociologi.