Länkstig

Andrea Karlsson Valik

Doktorand

Psykologiska
institutionen
Telefon
Besöksadress
Haraldsgatan 1
41314 Göteborg
Postadress
Box 500
40530 Göteborg

Om Andrea Karlsson Valik

Bakgrund

  • Doktorand, augusti 2019 (pågående), Göteborgs universitet
  • Klinisk erfarenhet från barn- och ungdomspsykiatrin samt primärvården
  • Psykolog-legitimation 2015
  • Examinerad psykolog 2014, Göteborgs universitet
  • Medlem i forskargruppen GRID (The Gothenburg group for Research In Developmental psychology)

Andrea har arbetat som klinisk psykolog inom primärvården (ungas psykiska hälsa) och barn- och ungdomspsykiatrin, med särskilt intresse för traumarelaterad problematik. Hon är vidareutbildad inom terapimetoderna Traumafokuserad Kognitiv Beteendeterapi (TF-KBT) och Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR).

Pågående forskningsprojekt

Andreas avhandlingsarbete ingår i projektet Peer Relations In School from an Ecological perspective (PRISE) som undersöker mellanstadieelevers utsatthet i kamratgruppen, med särskilt fokus på sexuella trakasserier.