Länkstig

Carolina Lunde

Professor

Psykologiska institutionen
Besöksadress
Haraldsgatan 1
41314 Göteborg
Postadress
Box 500
40530 Göteborg

Om Carolina Lunde

Bakgrund

Professor i psykologi 2024.

Docent 2015, Fil Dr 2009.

Studierektor för fristående kurser på grund- och avancerad nivå.

Affilierad forskare vid Gymnastik- och Idrottshögskolan, Stockholm.

Pågående forskning

Driver och är involverad i olika forskningsprojekt som relaterar till barn och ungdomar. Merparten forskningsprojekt baseras på uppföljande undersökningsmetoder (t ex longitudinell studiedesign). Exempel på forskningsområden som studeras är barn och ungas kamratrelationer, sexuella trakasserier, sexualitet på nätet, barn och ungas kroppsuppfattning, samt fysisk aktivitet och idrottsutövande. Läs mer om pågående och tidigare projekt nedan:

PRISE-projektet (utveckling av sexuella trakasserier och andra former av relationellt våld under barn- och ungdomsår)

BEEP (förändring i barn/ungas motivation till och upplevelser av Idrott och hälsa i skolan)

OWN YOUR BODY (ungas sexuella erfarenheter på nätet - en artikel om några resultat från projektet)

Undervisning

Undervisar framförallt inom det utvecklingspsykologiska fältet samt på forskarutbildningen. Handleder studerande på samtliga nivåer - välkommen att ta kontakt om du är intresserad av uppsatshandledning.