Göteborgs universitet

Alumn vid IDPP

Har du studerat till grundlärare, ämneslärare eller kanske ett masterprogram på institutionen för didaktik och pedagogisk profession vid Göteborgs universitet? Då är du så kallad alumn.

Anmäl dig som alumn

Under studietiden knyter du ofta kontakter med kurskamrater och lärare. Genom alumnnätverket kan du behålla och bredda dina sociala och professionella kontakter. Du kan också få senaste nytt om forskning, utbildning och kompetensutveckling via nyhetsbrev. Anmäl dig till alumndatabasen som är gemensam för hela universitetet, oavsett vad du har läst.

Läs mer om alumnverksamheten och hur du anmäler dig.

Du är viktig

Med hjälp av dig som alumn kan vi utveckla våra utbildningar och stärka kopplingen med omvärlden. Du är en viktig länk till arbetslivet som kan leda till examensarbeten, praktikplatser och studiebesök för dagens studenter. Samtidigt stödjer du oss i rekryteringen av nya studenter när vi vet mer om ditt yrkesliv. 

Alumnträffar för lärare

Institutionen för didaktik och pedagogisk profession anordnar varje termin en alumnträff för lärare. Tanken är att erbjuda ett intressant innehåll om det som pågår på universitetet och skapa en dialog med dig som är lärare. Vi på universitetet vill få en inblick i vad som pågår i skola och förskola vilket i sin tur kan bidra till utveckling av vår verksamhet. Vi vill skapa ett nätverk och bjuda in dig som har intresse av att delta i ett lärar- och forskarnätverk där kontakten mellan skola och universitet är väldigt viktig.

Studenter som arbetar vid en dator.
Foto: Johan Wingborg