Bild
Personer som pratar med varandra och ser glada ut
Foto: Natalie Greppi
Länkstig

Alumn

Har du läst på Göteborgs universitet? Då är du alumn och välkommen till vårt alumnnätverk vilket är ett socialt och professionellt nätverk för alla som har studerat vid Göteborgs universitet. På den här sidan kan du läsa mer om hur vi kan skapa en relation med ett ömsesidigt utbyte som berikar både dig som alumn och oss som universitet.

Fördelar med alumnnätverket

Du blir en del av ett värdefullt nätverk med alumner i en rad olika branscher och arbetsplatser i främst Västsverige, men också i övriga delar av Sverige och globalt i mer än 80 länder. 

När du går med i Alumnnätverket kan du:

 • Bli inbjuden till alumnträffar och andra evenemang
 • Prenumerera på e-nyhetsbrev med senaste nytt om föreläsningar, aktuell forskning, kompetensutveckling och utbildning.
 • Få rabatterad träning på friskvårdsanläggningarna Fysiken i Göteborg - 20 % på ett årskort och kostnadsfri provträning en vecka.
 • Samarbeta med universitetet genom att gästföreläsa, skapa kontakter med studenter för nya idéer, vara mentor och annat.
 • Rekrytera studenter för praktik, examensarbete eller (extra)jobb genom universitetets annonsportal eller sök en tjänst för examinerade.

Göteborgs universitets studentfond

Vi bjuder in dig till att bidra till ett rikare studentliv i Göteborg. Hjälp oss att stärka våra studenter genom att ge dem ett aktivt studentliv – ge dem kraft, inspiration och tålamod att klara av sina studier och få med sig kunskap, erfarenheter och goda minnen. För att stimulera studentlivet i Göteborg grundas nu Göteborgs universitets studentfond - ett initiativ av Eva Wiberg, rektor 2017–2023.

Kompetensutveckling

För dig som vill utveckla dig med ytterligare utbildning inom ditt yrkesområde eller bara av eget intresse, finns många kurser inom en rad ämnen som du kan kombinera med ditt arbete. Du kan läsa på distans eller kvällstid och i olika studiefart.

Du kan kompetensutveckla dig genom kurser och program ur det ordinarie utbildningsutbudet.

Om du är anställd i företag, offentlig verksamhet och organisationer kan din arbetsgivare  beställa skräddarsydda uppdragsbildningar.

Forskning och samarbeta med forskare

Göteborgs universitet bedriver omfattande forskning. Det finns många exempel på fruktbara samarbeten mellan våra forskare och organisationer, företag och myndigheter. Det kan handla om uppdragsforskning, gemensamma forskningsprojekt eller industridoktorander.

Hitta forskning och samarbete

Rabatt på Fysiken

Som alumn från Göteborgs universitet får du 20 procents rabatt på utvalda årskort vid Fysikens anläggningar i Göteborg. Du kan provträna en vecka per år utan kostnad - förutom 50 kr för passerkortet.

För att få rabatt behöver du anmäla dig till alumnnätverket och mejla namn, födelsedata och e-postadress till alumn@gu.se, så mejlar vi ett intyg som du kan visa upp i Fysikens reception.

Rabatten ges på:

 • ett årskort för gym- och gruppträning på en gymanläggning –  Fysiken Gibraltargatan eller Fysiken Kaserntorget.
 • ett multikort med tillgång till Fysikens alla anläggningar under ett år.

Profilprodukter

Nu finns möjlighet att köpa profilprodukter i vår webbshop. Det finns bland annat

 • Vattenflaskor
 • Kaffemuggar
 • Manchettknappar
 • Tröjor
 • Glasunderlägg

Vanliga frågor - FAQ

Du kan logga in antingen genom att använda dina inloggningsuppgifter till Facebook eller klicka här och fyll i din e-postadress dit det skickas en verifieringslänk. Titta i skräpposten om länken uteblir.
Klicka på verifieringslänken och du kommer direkt till anmälningsformuläret, där du fyller i dina kontaktuppgifter, yrke, arbetsplats med mera. Du kan också kryssa i vad du vill prenumerera på och vad du kan tänka dig att bidra med. Din e-postadress är extra viktig då kommunikationen sker digitalt.

Till sist behöver du kryssa i rutan till att du samtycker till att vi behandlar dina personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR).

Till Behandling av personuppgifter i alumnsystemet

Du behöver  inga inloggningsuppgifter utan varje gång du behöver ändra dina uppgifter eller prenumeration, går du in på alumn.gu.se, fyller i din e-postadress och får ett nytt verifieringsmejl till din e-post eller loggar in med ditt Facebook-konto.

 

Varför behandlar vi dina personuppgifter i alumnsystemet?

Göteborgs universitets alumnnätverk är till för tidigare studenter (alumner) vid Göteborgs universitet. Alumnnätverket finns för att skapa och stärka relationen med alumnerna, för ett ömsesidigt utbyte mellan nuvarande studenter och universitetets utbildning och forskning.

Vi behandlar dina personuppgifter i syfte att behålla och utveckla kontakten med dig som alumn och för att kunna kommunicera med dig via utskick och inbjudningar inom relevanta områden.

När du anmäler dig till alumnnätverket får du möjlighet att samtycka till att vi behandlar dina personuppgifter. Samtycket utgör den rättsliga grunden för behandlingen. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att mejla till alumn@gu.se att du vill lämna alumnnätverket.

Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning - GDPR, The General Data Protection Regulation.

Vilka personuppgifter behandlar vi?

När du anmäler dig till alumnnätverket så får du själv ange uppgifter om ditt namn, personnummer och e-postadress. Du behöver lämna dessa uppgifter för att gå med i alumnnätverket. När du anmäler dig hämtar vi även kontaktuppgifter och uppgifter om din utbildning från vårt centrala studiedokumentationssystem, Ladok. Kontaktuppgifterna i Ladok hämtas i sin tur från Skatteverket. Vi behandlar även uppgifter om de kontakter som vi har haft med dig.

Utöver ovan kan du även frivilligt ange vissa uppgifter om yrke och arbetsplats, och kryssa i vad du är intresserad av att få och vad du vill engagera dig i.

Vi använder uppgifterna om din tidigare utbildning och uppgifterna om yrke och arbetsplats för att du ska få utskick och inbjudningar som är relevanta för dig.

Vem behandlar dina personuppgifter?

Göteborgs universitet är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter i alumnnätverket. Dina personuppgifter är tillgängliga för de medarbetare vid Göteborgs universitet som arbetar med alumnverksamheten.

Dina personuppgifter behandlas för universitetets räkning av Mira Network AB, för att tillhandahålla IT-tjänster som gör det möjligt att hålla kontakten med alumner. Tjänsterna licenseras och utvecklas av Mira Network AB och administreras av Göteborgs universitet.

Universitetet är en statlig myndighet vilket innebär att vi i vissa fall på begäran enligt offentlighetsprincipen kan vara skyldiga att lämna ut information ur alumnsystemet.

Personuppgifterna sparas i alumnsystemet tills vidare eller så länge du vill vara en del av alumnnätverket.

Ytterligare behandling för statistiska ändamål

Vi behandlar även personuppgifterna i alumnnätverket i syfte att göra statistiska sammanställningar på aggregerad nivå. Denna behandling görs med ett statistiskt ändamål som är förenligt med det ursprungliga ändamålet, vilket framgår ovan. Personuppgifterna i de statistiska sammanställningarna kommer att anonymiseras så att de inte längre kan tillskrivas en specifik person utan att kompletterande uppgifter används. När det är möjligt kommer uppgifterna att avidentifieras så att det inte längre möjliggör identifiering av en specifik person.

Tillgång till information och andra rättigheter

Du har rätt att när som helst ta del av informationen som finns registrerad om dig och att få ut den i ett format som går att föra över till ett annat system.

Om du upptäcker att några av de personuppgifter som vi behandlar om dig är felaktiga så kan du vända dig till oss för att få personuppgifterna rättade. Du kan även själv ändra och lägga till information genom att logga in i din alumnprofil.

Du kan när som helst vända dig till oss och begära att vi raderar de personuppgifter som vi behandlar om dig. Du har även rätt att begära att vi begränsar behandlingen och en rätt att göra invändningar.

Kontaktuppgifter

Om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter eller om du vill göra gällande någon av dina rättigheter så är du välkommen att kontakta centrala alumnfunktionen på 0708565334 eller alumn@gu.se. Det går också bra att skriva till adressen: Göteborgs universitet, Alumnverksamhet, Kommunikationsenheten, Box 100, 405 30 Göteborg.

Göteborgs universitet har även ett dataskyddsombud som du kan kontakta via e-post dataskyddsombud@gu.se.

Klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten

Om du anser att universitetet behandlar dina personuppgifter i strid med dataskyddsförordningen har du rätt att lämna in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (tidigare Datainspektionen). Närmare information om hur du går till väga för att lämna ett klagomål finns hos Integritetsskyddsmyndigheten.

Göteborgs universitet förbehåller sig rätten att:

 • göra noteringar i alumnsystemet utifrån de kontakter som Göteborgs universitet har med dig. Kontaktnoteringarna görs av medarbetare som arbetar med att utveckla alumnrelationerna.
 • att uppdatera villkoren som beror på utveckling och förbättringar av alumnsystemet - till exempel vid systemuppdateringar. De aktuella villkoren finns alltid publicerade på vår webbsida.
 • att skicka ut viktig information om systemet, uppdaterade villkor och information om dina rättigheter som alumn - till alla registrerade alumner oavsett kontaktval.

Om du vill ändra dina uppgifter loggar du in med ditt Facebook-konto eller skriver in din e-postadress i fältet "Ange e-postadress" på alumn.gu.se. Då får du en verifieringslänk till din e-post.

Klicka på verifieringslänken och du kommer direkt till din alumnprofil, där du kan ändra e-postadress, yrke, arbetsplats, prenumerationer, engagemang och annat.

Du behöver alltså inget användarnamn eller lösenord för att komma in i alumnsystemet, utan du börjar ALLTID  med att skriva in din e-postadress eller logga in med Facebook-kontot.

OBS! Om du inte har får mejlet med verifieringslänken nästan direkt, kontrollera din mapp med skräppost.

Information om din utbildning och postadress får vi från Göteborgs universitets studiedokumentationssystem Ladok. Adressuppgifterna kommer i sin tur från Skatteverkets adressregister Navet.

Om du inte har ett svenskt personnummer eller eventuellt har glömt dina fyra sista siffror i personnumret skriver du bara ditt födelsedatum. En administratör kommer sedan att söka rätt på ditt personnummer i Ladok och hör av sig om det behövs för att kunna göra en säker identifiering.

Om du vill vara med i Göteborgs universitets alumnnätverk är anmälan en förutsättning för att vi ska kunna kontakta dig så att du får vad du kryssar vid anmälan, som till exempel prenumeration på e-nyhetsbrev, inbjudningar till föreläsningar, alumnträffar och andra arrangemang. Nyhetsbrev och inbjudningar skickas enbart ut genom e-post.

Göteborgs universitet vill:

 • veta vad studierna leder till för yrke och arbetsplats
 • kvalitetssäkra och utveckla program och kurser utifrån alumnernas återkoppling från yrkeslivet
 • förbättra kontakterna med näringsliv, offentlig verksamhet och organisationer som kan leda till praktikplatser, examensarbeten och annat samarbete.

Flertalet universitet och högskolor har någon form av alumnkontakt för att kunna skapa och stärka relationen med sina tidigare studenter för ett ömsesidigt utbyte. Alumnerna ses som viktiga ambassadörer för lärosätet och för dess fortsatta utveckling. Därmed är alumnverksamheten en betydelsefull del i högskolans samverkansuppgift - den så kallade tredje uppgiften.

Nej, du kan inte se eller söka efter dina kursare i alumnnätverket. Genom åren har det visat sig att ni som alumner inte längre nätverkar i själva alumnsystemet, utan gör det i sociala medier. Framför allt i nätverket för yrkeslivet Linkedin.

Göteborgs universitet en stor alumngrupp så följ oss gärna på Linkedin där vi lägger aktuell forskning, tips på öppna föreläsningar och annat.

Till Göteborgs universitets Linkedin-sida

Göteborgs universitet är en myndighet och lyder under offentlighetsprincipen, vilket innebär att innehållet i alumnsystemet inte är sekretessbelagt. Du som har någon typ av skyddade personuppgifter vet redan att du alltid ska vara försiktig med att lämna ut uppgifter om dig själv.

Om du ändå vill vara med i alumnnätverket för att till exempel få e-nyhetsbrev och inbjudningar, måste du kontakta alumnkontoret för att vi ska kunna markera i alumnsystemet att du har skyddad hemadress och göra andra nödvändiga åtgärder. Det gäller också dig som har fått skyddade personuppgifter först efter att du registrerade dig i alumnsystemet.

Inga alumner kan se varandras uppgifter i alumnsystemet, utan det är enbart behöriga administratörer på Göteborgs universitet som har tillgång till systemet.

Kontakta alumnkontoret om du har skyddade personuppgifter - alumn@gu.se och 031-786 69 02/03


 

Alumn kallas du som tidigare har studerat vid ett universitet. Ordet kommer av latinets "alumnus" som betyder lärjunge eller skyddsling. Ursprunget är latinets "alere" som betyder nära, uppföda eller fostra.

Ordet finns belagt i svenska språket sedan 1835. Ibland används engelskans "alumni" även i svenskan, men det är latinets maskulina pluralform (singular "alumnus") och "alumnae" är feminina pluralformen (singular "alumna").

Svenska Akademin rekommenderar könsneutral böjning som alumn, alumnen och alumner, vilket också Göteborgs universitet gör.

För att vara med i alumnnätverket räknas du som alumn från Göteborgs universitet* när du har tagit examen på grund- eller forskarnivå, eller har läst minst 60 hp.
* Med Göteborgs universitet menas alla högskolor som genom åren införlivats i Göteborgs universitet.
 

Om du inte längre vill vara med i alumnnätverket mejlar du ditt namn och födelsedata (ÅÅÅÅ-MM-DD) till oss på  alumn@gu.se så tar vi bort dig ur alumnsystemet.