Bild
Personer sitter runt ett bord för en workshop.
Länkstig

Workshopps stödjer lärosäten i införande av examensmål

Publicerad

Från 2018 omfattas åtta professionsutbildningar av ett nytt examensmål om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Nu avslutar Göteborgs universitet sitt uppdrag från Jämställdhetsmyndigheten med tre kompetenshöjande workshoppar och ett rundabordssamtal.

Institutionen för socialt arbete vid Göteborgs universitet har uppdraget från Jämställdhetsmyndigheten att stödja lärosäten vid införandet av examensmålet att ”visa kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer".

Lärare och programansvariga för studenter som går fysioterapeut-, jurist-, läkar-, psykolog-, sjuksköterske-, socionom-, tandläkar- och tandhygienistutbildningar har under de senaste åren i en digital kurs kunnat stärka sin kompetens och förutsättningar för att kunna utbilda inom om examensmålet. Nu erbjuds ett avslutande stöd i arbetet i form av workshops och rundabordssamtal.

– Under en vecka i december erbjuder vi tre workshoppar, ledda av erfarna forskare och universitetslektorer, samt ett rundabordssamtal. Det är de sista möjligheterna att dra nytta av detta viktiga stöd, säger Ninni Carlsson som tillsammans med Viveka Enander är utbildningsansvarig för stödet vid Göteborgs universitet.

Workshoppar och rundabordssamtal ger stöd i arbetet med att införa examensmålet.

Avslutande utbildningstillfällena inom uppdraget

Workshop 1: Teoretiska perspektiv på mäns våld mot kvinnor

Viveka Enander, universitetslektor, delar med sig av sin expertis kring teoretiska perspektiv på mäns våld mot kvinnor. Genom en interaktiv workshop, baserad på förberedande filmer, ges deltagarna möjlighet att diskutera och analysera centrala teoretiska perspektiv och deras relevans i undervisning och professionspraxis.

Tider och anmäl

Workshop 2: Våldsformer utanför boxen: teoretiska perspektiv på sexuella trakasserier, prostitution, människohandel och pornografi

Anna Hall och Linda Lane, båda universitetslektorer, utforskar våldsformer som få lärosäten ännu undervisar om. Workshopen tar avstamp i begreppet våldets kontinuum och använder intersektionalitet som teoretiskt ramverk. Genom förberedande filmer och en flipped classroom-modell skapar deltagarna en djupare förståelse för dessa ofta förbisedda våldsformer.

Tider och anmälan

Workshop 3:Utveckla lärandemål och undervisning inom området mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer

  • Ninni Carlsson, universitetslektor och excellent lärare, vägleder deltagarna genom processen att utveckla lärandemål och undervisning inom ramen för examensmålet. Genom en konstruktivt länkad kursdesign får deltagarna verktyg för att skapa eller revidera lärandemål, med fokus på progression och lämplig införandeplats i utbildningen. Workshopen omfattar förberedelse i form av en kortare inspelad föreläsning och en mindre reflektionsuppgift, enligt flipped classroom-modell. 

Tider och anmälan

Rundabordssamtal: Lärosätenas utbildningsbehov i frågor om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer

Ninni Carlsson, universitetslektor och excellent lärare, ansvarar för detta rundabordssamtal. Syftet är att stödja de åtta professionsutbildningarna i arbetsprocessen med att införa examensmålet, genom att dela erfarenheter med varandra och utveckla kollegial samverkan över institutions- och fakultetsgränserna.

Tider och anmälan

Studier om lärosätenas utbildningsbehov inom examensmålet

Carlsson, Ninni (2020). Lärosätenas utbildningsbehov i frågor om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Slutrapport. Göteborg: Institutionen för Socialt arbetet, Göteborgs universitet och Jämställdhetsmyndigheten (jamstalldhetsmyndigheten.se).

Carlsson, Ninni (2023). Lärosätenas utbildningsbehov i frågor om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Uppföljande studie. Göteborg: Institutionen för Socialt arbetet, Göteborgs universitet och Jämställdhetsmyndigheten (jamstalldshetsmyndigheten.se). 

Text: Louise Älgne, kommunikatör

Om uppdraget och utbildningen

Åtta professionsutbildningar omfattas sedan 2018 av examensmålet att visa kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Tillsammans med Jämställdhetsmyndigheten har Institutionen för socialt arbete vid Göteborgs universitet erbjudit kostnadsfria digitala kurser på avancerad nivå som stärker kompetens och förutsättningar hos de lärosäten som utbildar inom området.

Jämställdhetsmyndighetens uppdrag från regeringen om att stödja lärosäten närmar sig sitt slut. Aktiviteterna är de avslutande utbildningstillfällena inom uppdraget.

Läs mer om uppdragsutbildningen med Jämställdhetsmyndigheten

För detaljerade datum, se det bifogat dokument. Anmälan är öppen till 22 november 2023.