Länkstig

Louise Älgne

Kommunikatör

Institutionen för socialt arbete
Besöksadress
Sprängkullsgatan 25
41123 Göteborg
Postadress
Box 720
40530 Göteborg

Om Louise Älgne

Hej! Jag heter Louise, men kallas Lisen, och är kommunikatör på Institutionen för socialt arbete. I min roll jobbar jag med bland annat:

  • kommunikationsplanering och uppföljning
  • webbstrateg och redaktör för institutionens webbytor på intranät, externwebb och portal för studentinformation
  • nyheter och nyhetsbrev
  • internkommunikation – stöd och bollplank i kommunikationsfrågor för ledning och medarbetare
  • forskningskommunikation
  • utbildningskommunikation
  • redaktör för institutionens sociala mediekanaler
  • grafisk formgivning och layout
  • pressmeddelanden

Externwebb

www.gu.se/socialtarbete

Intranät

medarbetarportalen.gu.se/internt-socwork

Studentportal

studentportal.gu.se/minastudier/socwork

Följ oss på

facebook.com/socwork.gu

twitter.com/socworkgu

linkedin.com/company/institutionen-for-socialt-arbete