Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Lärosätenas utbildningsbehov i frågor om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer

Forskningsprojekt

Kort beskrivning

Studien är ett samverkansprojekt mellan Institutionen för Socialt arbete och Jämställdhetsmyndigheten, inom ett regeringsuppdrag att erbjuda utbildningsinsatser och kunskapsstöd till lärosäten i frågor om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Berörda är åtta utbildningar på grundnivå för vilka det 2018 och 2019 infördes ett examensmål inom detta område. Syftet med studien är att undersöka de berörda institutionernas utbildningsbehov i arbetet med att integrera det nya examensmålet i sina professionsutbildningar, och de sammanhang, villkor, möjligheter och svårigheter de ser med att ta sig an utbildning på området. I studien har en enkät- och en intervjustudie genomförts. En delrapporten publicerades i juni 2019. Slutrapporten planeras vara klar i juni 2020.

Kontakt

Ninni Carlsson, F.D. universitetslektor, forskningsledare
ninni.carlsson@socwork.gu.se

Deltagare

  • Ninni Carlsson, F.D. universitetslektor, forskningsledare
  • Fanny Holt, doktorand, projektassistent
  • Viveka Enander, F.D. referensgrupp
  • Ulla-Carin Hedin, Professor emerita, referensgrupp
  • Katarina Björkgren, projektledare, Jämställdhetsmyndigheten

Publikationer

Carlsson, Ninni (2019) Lärosätenas utbildningsbehov i frågor som rör mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Delrapport. Institutionen för Socialt arbetet, Göteborgs universitet.