Göteborgs universitet
Bild
Aktivitet inom matematik
Foto: Laura Fainsilber
Länkstig

Mötesplats matematik

Mötesplats matematik är en träffpunkt och samarbetsform för att stärka samarbetet med omvärlden. Vi riktar oss mot skolor och lärare men vi har även aktiviteter för allmänheten. Verksamheten drivs av Institutionen för matematiska vetenskaper som är gemensam för Chalmers och Göteborgs universitet.

Återkommande aktiviteter

Många av de aktiviteter som vi bjuder in till eller deltar i återkommer varje år.

Exempel på aktiviteter:

  • Vetenskapsfestivalen i mitten av april
  • Fönster mot naturvetenskap i oktober 
  • Fortbildningsdag för lärare/Ämnets dag i oktober
  • My-dagen (matematik i yrkeslivet) i månadsskiftet oktober/november
  • Rädda ägget/Upplev teknik i november​​

Matematik för skolan

Här hittar du de aktiviteter som vi organiserar eller deltar i. Men även tips på arrangemang med koppling till matematik utanför vår regi.

Aktiviteter som vi organiserar eller deltar i

Vi organiserar och bjuder in till olika arrangemang men tipsar också om arrangemang med koppling till matematik utanför vår regi. 

Maillista för lärare
Vi har en maillista där du kan hålla dig uppdaterad kring aktiviteter för lärare och skolan. Om du vill vara med på listan, maila Damiano Ognissanti

Medverkan i Vetenskapsfestivalen

Under vetenskapsfestivalen varje år anordnar vi Matematisk afton med populärvetenskapliga föredrag om matematik. Vi medverkar också ibland med föreläsningar och andra inslag.

Matematiska leksaker

Matematiska leksaker är en aktivitet där vi låter barn och ungdomar upptäcka matematiska mönster genom att spela spel med forskare. I över 15 år har vi funnits med på Vetenskapsfestivalens skolprogram men det finns även möjlighet att besöka oss andra tider på året.

Fortbildning för lärare

Det finns möjligheter till kompetensutveckling och fortbildning genom att bygga på med någon kurs inom det ordinarie kursutbudet inom matematik eller genom att delta i "Ämnets dag" som anordnas varje år. 

För frågor om kurser, kontakta studievägledaren

Matematik för allmänheten

Under vetenskapsfestivalen varje år anordnar vi Matematisk afton med populärvetenskapliga föredrag om matematik. Det finns även möjlighet för barnfamiljer att besöka experimentverkstaden, där man bland många andra roliga experiment kan besöka vår station "Rita i cirklar". Där får man prova på att rita cirklar, ellipser, och blom- och stjärnliknande kurvor med krångliga namn.

Tips på intressant läsning om matematik

Följande länkar leder bort från oss, men kan vara av intresse för den matematikintresserade:

Svenska matematiker samfundet är en fristående ideell förening med syfte att främja matematiken, "bland annat genom att förbättra kontakterna mellan professionella matematiker, såväl nationellt som internationellt, och genom att sprida information om matematikens växande betydelse i samhället."

European Women in Mathematics är en internationell organisation bestående av kvinnliga matematiker runt om i Europa, med mål att uppmuntra, stödja och lyfta fram kvinnor inom matematiken.

Kleinprojektets blogg (på engelska) innehåller korta intressanta texter - 'vinjetter' - om olika matematiska ämnen. Texterna är i första hand riktade till matematiklärare, men bör kunna vara tillgängliga och intressanta för den som har läst lite matematik och/eller är villig att anstränga sig lite för att sätta sig in i texten.

Europeiska matematiska sällskapet (på engelska) "promotes the development of all aspects of mathematics in Europe, in particular mathematical research, relations of mathematics to society, relations to European institutions, and mathematical education."

Amerikanska matematiska sällskapet (på engelska). Den amerikanska motsvarigheten till Europeiska matematiska sällskapet.​

Kontakt

För frågor och mer information kontakta:

  • Marija Cvijovic, proprefekt, tillförordnad ansvarig för verksamheten Mötesplats matematik

Hitta hit

Mötesplats matematik är ett samarbete mellan Chalmers tekniska högskola och Göteborgs universitet.

Våra lokaler ligger i vid Campus Johanneberg, Chalmers tvärgata 3.