Göteborgs universitet
Länkstig

Litteraturlista Grafiska självbiografier

Kursansvarig: Christian Lenemark.

Inom det så kallade life-writing-fältet har intresset kommit att riktas alltmer mot livsberättelser förmedlade i andra mediala former än de strikt litterära. Från att ha varit något av ett undergroundfenomen under 1970- och 80-talen har den grafiska självbiografin under framförallt 2000-talet kommit att genomgå en statushöjning och den får nu betraktas som ett allestädes närvarande inslag på bokmarknaden.

Vad innebär det då att skriva liv i bild och text? Vilka möjligheter (och begränsningar) har det grafiska seriemediet när det gäller att representera jaget och dess omvärld? Kort sagt, vad är det för slags subjekt och erfarenheter som kommer till uttryck i den grafiska självbiografin jämte andra mediala former?

Det är kring frågor som dessa som denna läskurs kretsar.

Primärlitteratur

  • Bechdel, Alison, Fun Home. A Family Tragicomic, Boston: Houghton Mifflin 2007
  • Satrapi, Marjane, Persepolis, del. 1–4, övers. Gabriella Theiler, Stockholm: Ordfront Galago 2015
  • Speigelman, Art, Maus. A Survivors tale, London: Penguin 2003

Samt minst 5 valfri grafiska självbiografier som väljs i samråd med examinator.

Sekundärlitteratur

  • Chaney, Michael A. (red.), Graphic Subjects. Critical Essays on Autobiography and Grapic Novels, Madison, Wisconsin: The University of Winsonsin Press 2011
  • Chute, Hilary L., Graphic Women. Life Narrative and Contemporary Comics, New York: Columbia University Press 2010
  • El Refaie, Elisabeth, Autobiographical Comics. Life Writing in Pictures, Jackson: University Press of Mississippi 2012
  • Ernst, Nina, Att teckna sitt jag. Grafiska självbiografier i Sverige, Malmö: Apart förlag 2017