Göteborgs universitet
Länkstig

Litteraturlista - Barndramatik, makt och social förändring från 1970 till 2020-talet

Teaterstudier, ämnesfördjupning 7,5 hp Grundläggande behörighet.

Primärlitteratur

 • Emanuelsson, Johanna, ”Bortom upproret” i Brunn, Mattias, Emanuelsson, Johanna, Hansen, Kim Atle, James, Dafydd., Larsson, Gertrud, Schöier, Isa & Bromberg, Edward Buffalo (red.), Länk 2016: nya pjäser för unga ensembler, Gidlunds förlag i samarbete med Riksteatern, Möklinta, 2016
 • Göthe, Staffan, ”Den feruketansvärda smällen” eller annan valfri pjäs ur: Göthe, Staffan, Lysande eländen: 22 teaterpjäser, Schultz, Stockholm, 2003.
 • Lindström, Börje, ”Sprit” i Lindström, Börja, Fem pjäser för barn och vuxna, Entré/Riksteatern, Solna, 1986.
 • Lysander, Per och Osten, Suzanne Osten, ”Prins Sorgfri” i Osten, Suzanne, Lysander, Per, Osten, Suzanne, Lysander, Per, Ström, Eva, Rådström, Niklas, Uddenberg, Erik, Osten, Suzanne, Norén, Lars, Bowles, Jane Auer, Gredeby, Nils. & Osten, Suzanne (red.), Nio pjäser på Unga Klara, Themis, Stockholm, 2009.
 • ”Nevadaland” av Øksendal Kaupang, Agate et al i Duus, Anders & Bromberg, Edward Buffalo, Länk 2020: nya pjäser för unga ensembler, Gidlunds förlag i samarbete med Riksteatern, Möklinta, 2020
 • ”Brinn” av Arakan, Elmira och Arbabai, Farnaz, i Teatertidningen, nr 2-3, 2023 (kopia).

Sekundärlitteratur

 • Ambjörnsson, Gunila & Holm, Annika (red.), Barnteater - en klassfråga, Rabén & Sjögren, Stockholm, 1970.
 • Davet, Natalie, Makt & maktlöshet: aspekter och tendenser inom den moderna svenska barnteatern, Angereds Teater / Barnteaterakademin, Angered, 2011.
 • Grehn, Sandra, Dom stökar och bråkar och kastar sten: iscensättning och hybridisering av dominerande diskurser i Backa teaters uppsättningar Lille kung Mattias, Gangs of Gothenburg och 5boys.com, Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion, Göteborgs universitet, Diss. Göteborg: Göteborgs universitet, 2020,Gothenburg, 2020, kap 2.
 • Helander, Karin, Barndramatik och barndomsdiskurser, 2. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2014.
 • Lorentzon, Ylva, Öppna världar, slutna rum: om status och barnkulturpolitik i scenkonstens vardagspraktik, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet, Diss. Stockholm : Stockholms universitet, 2018,Stockholm, 2018.
 • Sörensson, Margareta, ”Ny teater för barnen” i Forser, Tomas & Heed, Sven Åke (red.), Ny svensk teaterhistoria 3 1900-talets teater, Gidlund, Hedemora, 2007, s. 141-155.