Göteborgs universitet

Inför höstterminen 2022

Här har vi samlat information för dig som börjar studera litteraturvetenskap, idé- och lärdomshistoria, religionsvetenskap, teologi eller teaterstudier i höst.

Antagning - viktiga datum

För dig som sökt fristående kurser och kurser inom program gäller följande:

  • Den 28 juli beräknas antagningsbeskedet efter det andra urvalet vara klart och det publiceras då på www.antagning.se. Detta behöver du inte svara på.

Du som redan är antagen till ämneslärarprogrammet och ska läsa kurs/kurser inom programmet hos oss: institutionen skickar en kallelse till din studentmejl (eller den e-post som du har angivit i Ladok) i mitten av augusti.

Sen anmälan

Med start den 15 juli kan du göra en sen anmälan till många av höstterminens kurser och program.

Du kan inte anmäla dig direkt till institutionen, du gör det via www.antagning.se

Kallelse från institutionen

Du som efter urval 2, dvs den 28 juli, blir antagen till kurs/kurser/program vid institutionen som startar läsperiod 1 kommer att få en kallelse via e-post under vecka 33.

Det är därför viktigt att du kontrollerar e-posten till den e-postadress som du har angivit till www.antagning.se

Du som läser på ämneslärarprogrammet får kallelsen vecka 33 till din studentmejl eller den e-post som du har angivit i Ladok.

Saknar du fortfarande kallelse vecka 34? Den kan ha hamnat i din skräppostkorg. Om inte, kontakta expeditionen snarast om du inte har fått någon kallelse!

För kurser som börjar i mitten av terminen (2 november) mejlas kallelse ut i början av oktober.

Registrering och kursintroduktion

Av kallelsen framgår när, var och hur kursens introduktion hålls.

Om du är antagen till kurs/program som startar läsperiod 1 ska du själv registrera dig före terminsstart enligt de instruktioner som du får i kallelsen.

Registreringen är öppen 18-24 augusti. Innan den 18 augusti kan du alltså inte registrera dig.

Kurser/program som börjar läsperiod 1 (vecka 35) har introduktion tidigast måndagen den 29 augusti. Mer information och schema finns på respektive kurs öppna sida på Canvas.

Du söker fram din kurs genom att skriva kurskoden, exempelvis RKT111/IL1101/LV1111 i fältet uppe till vänster. Klicka på Kursöversikt så hittar du länk till kursplan, litteraturlista samt schema (för campuskurserna) lite längre ner på sidan.

Registrering för kurser som startar i november sker i slutet av oktober.

Kurser som börjar i november har introduktion tidigast den 2 november.

Den officiella terminstiden, som ska rapporteras in exempelvis till CSN, för höstterminen 2022 är 29 augusti–15 januari.

Studentportalen

På Studentportalen hittar du information om exempelvis studentkonto, GU-kort, IT-tjänster, studiemiljö och ekonomi.

Andra användbara länkar:

Väl mött i höst!