Göteborgs universitet
Länkstig

Ekogruppen - tidigare aktiviteter

Här kan du se vilka arrangemang Ekogruppen tidigare har arrangerat eller deltagit i.

4 maj 2021 
Kortseminarium: Miljö, hållbarhet, estetik och utbildning
Föreläsare: Margareta Häggström, doktor i pedagogiskt arbete och lektor i ämnesdidaktik med inriktning mot svenska, med bilddidaktik med estetiska uttrycksformer som specialområde. Hon kommer att berätta om en kommande antologi med tema ”miljö, hållbarhet, estetik och utbildning”.

6 april 2021 
Kortseminarium: Skimmer och härvor i Viskans vatten och marker
Föreläsare: Thomas Laurien, lektor på Enheten för design på HDK vid Göteborgs universitet där han också driver en rad forskningsprojekt. Han kommer att presentera det posthumanistiska projektet ”Skimmer och härvor i Viskans vatten och marker" 

2 februari 2021
Kortseminarium: Antropocen och maskulinitet
Föreläsare: Martin Hultman är docent i vetenskaps-, teknik- och miljöstudier vid Chalmers. Seminariet fokuserar på vår tids socioekologiska kris ur ett genusperspektiv. Presentationen tar utgångspunkt i en antologi som ges ut våren 2021: Men, Masculinities, and Earth: Contending with the (m)Anthropocene.

4 december 2020 
Thinking Machines for Global Warming: Venice, the Sundarbans, and Cli-Fi at Work
Föreläsare: Serenella Iovino, professor i Environmental humanities vid University of North Carolina, Chapel Hill, USA. Föreläsning vid konferensen Eko2020: Litteraturvetenskap, miljö och hållbarhet.

3 december 2020
All Literature is Ecological
Föreläsare: Timothy Morton, Rita Shea Guffey Professor of English, Rice university, USA:
Föreläsning vid konferensen Eko2020: Litteraturvetenskap, miljö och hållbarhet. Se föredraget här.

2 december 2020
Narrative in the Anthropocene
Föreläsare: Erin James, Associate Professor at University of Idaho, USA: Föreläsning vid konferensen Eko2020: Litteraturvetenskap, miljö och hållbarhet.

26 februari 2020
Att konstruera omsorg och om människor, maskiner och längtan efter ömsesidighet
Helena Granström föreläser om den mänskliga viljan att uppfatta en levande motpart, även i icke-levande ting och om hur det påverkar synen på vår egen mänsklighet. Helena Granström är kulturskribent och författare av böcker som Alltings mått och Det som en gång var. Hon är nu aktuell med essäromanen Betydelsen av kärlek, om ömsesidighet och parallella världar.
Arrangeras i samarbete med seminarieserien ”AI och Humaniora”, Centrum för digital humaniora; GU

5 december 2019
Konsumtionen och det goda livet
Många är överens om att vi bör minska vår konsumtion av moraliska skäl, till exempel för framtida generationers skull, men det är även möjligt att det ligger i vårt eget intresse att konsumera mindre. Föreläsningen handlar om huruvida det ligger något i denna tanke: om våra liv blir bättre (och mer meningsfulla) eller sämre om vi tar vårt moraliska ansvar.
Föreläsare: Bengt Brülde, professor i praktisk filosofi vid Göteborgs universitet och författare till böcker som Klimatetik: Rättvisa, politik och individens ansvar (med Göran Duus-Otterström) och Hur bör vi handla? Filosofiska tankar om rättvisemärkt, vegetariskt och ekologiskt (med Joakim Sandberg).

27 nov 2019
Intermedial ekokritik – syftar till att kritiskt granska och jämföra olika mediala representationer av ekologiska grundfrågor, med erfarenheter från medieforskningen. Tanken är att förstå de ekologiska utmaningarna som problem vilka väsentligen har att göra med representation.
Jørgen Bruhn, professor vid institutionen för film och litteratur vid Linnéuniversitetet och medlem av Linnaeus University Centre for Intermedial and Multimodal Studies, har under en tid arbetat med detta slags studier i en forskargrupp i Växjö och kommer att presentera en teoretisk skiss och exemplifiera med heterogent material.  

9 november 2019
Ekogruppen medverkar på Act Sustainable, Göteborgs universitet. Camilla Brudin Borg håller bivaxduks-workshop och samtalar om plast; Matthias Planque föreläser om konsten att köpa en tågresa till kontinenten och Maria Ramnehill, masterstudent på LIR föreläser om sin uppsats om queerekologi.

28 oktober 2019
Vandringsledernas berättelser
Camilla Brudin Borg, forskare och universitetslektor i litteraturvetenskap vid Göteborgs universitet, berättar om sitt ekokritiska projekt som undersöker litteratur och berättande kring pilgrimsleden till Santiago de Compostela och Everest Base Camp trail med ett nymaterialistisk perspektiv och med en kombination av metoder.

6 maj 2019 
Den oceaniska vändningen. Alger, plast, konst
Ett seminarium om havet och humaniora med Maya Weeks, författare, konstnär och geograf (University of California, Davis), Anders Omstedt, prof. emeritus i oceanografi (Göteborgs universitet) och Rikard Wingård, litteraturvetare (Göteborgs universitet). 

2 april 2019
An open seminar on a part of Rut Elliot Blomqvist’s thesis “Theoretical approaches to the politics and aesthetics of global environmental change”. Reader Jacob Bull, Center for Gender Research (Uppsala University).

26 mars 2019 
Fröbytarevent samt vegansk fika med hemgjord ost
Program: Lauren LaFauci, “Herbaria 3.0: A Citizen Humanities Project at the Plant-Human Interface”, Camilla Brudin Borg: ”Fröpolitik”, Rikard Wingård: ”Skogsträdgårdar. Odla med naturen som förebild”.

22 november 2018 
Hem till gården. Idyllens ideologi och estetik i ett svenskt litterärt och populärkulturellt perspektiv
Ann-Sofie Ljung Svensson, Malmö högskola, föreläser om sitt forskningsprojekt.

29 oktober 2018
Helena Pedersen, institutionen för didaktik och pedagogisk profession, föreläser om Human-Animal Studies (HAS) och Critical Animal Studies (CAS). Helena berättar också om det nybildade nätverket GU-CAS, ”Göteborgs universitets nätverk för kritiska djurstudier i antropocen”, som fokuserar på relationen mellan akademi och aktivism. 

2–4 maj 2018
Uses and abuses of Thoreau at 200
3-dagars symposium om Henry Thoreaus fortsatta betydelse och aktualitet. (Program och lokal publiceras senare) Keynotes: Rochelle Johnson and Kristen Case, (USA).

20 februari 2018 
Perspectives of Money: Time, energy and fluidity 
Ph.d Liu Xin (Åbo Akademi University and guest researcher at LIR)
 Eliot Blomqvist (SPL), and Signe Leth Gammelgaard (LIR) present their projects. 

1 februari 2018  
När hästen får ordet: Ekokritiska perspektiv på berättande och kunskap i hästböcker
Seminarium med Ann-Sofie Persson (Linköpings universitet). Ekogruppen i samarr. med BaBaKul.

11 december 2017
Release och seminarium: Björn Billing presenterar sin nyutkomna bok om Jean-Jacques
Rousseau och 1700-talets natursyn.
(Mingel)

20 november 2017
Seminarium om Dark Mountain Project. Camilla Brudin Borg inleder.

26 oktober 2017
Imagining Extinction: The Cultural Meanings of Endangered Species
Föreläsare: Ursula Heise, UCLA, USA i samarrangemang med The Seed Box. 

27 oktober 2017
Doktorand- och masterseminarium med professor Ursula Heise, UCLA, USA

15 maj 2017
Tyrone Martinsson, Valand Akademi och Ann-Sofie Sandahl, konstvetenskap, samt Björn Billing, LIR, samtalar om hur visuella praktiker gör antropocen synlig. 

27 april 2017
The Up- and Down-streaming of Waste's Management, and the Role of Social Science and Humanities Research
Professor Myra Hird, School of Environmental Studies, Queens Univ. Canada, (även föreståndare för genera Research Group (gRG) föreläser om vad humaniora och samhällsvetenskap kan bidra med i forskning som gäller miljö, avfall och framtid? 
Arr. i samarbete med Centrum för genusforskning, The Seed Box och Lunds universitet.

28 mars 2017 
Fröfest 
Invig våren. Kom och dela fröer och sticklingar, lyssna på föredrag om stas- och takodling med Rikard Wingård. Mingel med vin och vegansk ost. Arr. i samarbete med HuSS.

13 mars 2017
Seminarium om Ursula Heises bok Imagining extinction. Björn Billing inleder.

8 februari 2017 på Världskulturmuseet
Öppet samtal med Helmut Trischler från Deutsches Museum och Rachel Carson Center, ansvarig för utställningen Welcome to the Anthropocene. The Earth in Our Hands,(München 5/12-14 – 30/9 -16). Arr. i samarbete med Världskulturmuseet.

7 februari 2016 
The Anhtropocene: A Challenge for the History of Science, Technology and the Environment
Föreläsare: Helmuth Trischler, Deutsches Museum och Rachel Carson Center i München.  

12 december 2016
Elliot Blomqvist, Wade Bell, Johanna Lindbo och Sandra Kottum presenterar sina doktorandprojekt i ämnen relaterade till Environmental humanities. 

22 november2016 
Ett enklare liv i kollapsens skugga
Föreläsare: David Jonstad, redaktör på Klimatmagasinet Effekt och författare till Kollaps – Livet vid civilisationens slut. Därefter ett samtal som leds av Rikard Wingård, lektor i litteraturvetenskap och permakulturdesigner, och Elliot Blomqvist, doktorand i miljöhumaniora och aktivist. Arr. i samarbete med HuSS.

5 oktober 2016 Världskulturmuseet
Forskarna Susanna Lidström (KTH och gästforskare vid Scripps Institution of Oceanography, USA) och Anna Åberg (Teknikens ekonomi och organisation, Chalmers), samtalar om sin artikel ”Fakta och fiktion om stigande havsnivåer” ur boken Curating the Future: Museums, Communities and Climate Change. Arr. i samarbete med Världskulturmuseet.

17 maj 2016
Fil dr. Henrik Otterberg håller seminarium om ett resonerande kapitel ur sin kommande Thoreau-bok.

3 maj 2016 
Simone Kotva lägger fram en text om sin pågående forskning: ”Sakrala strövtåg: om naturskildringens teologiska poetik”. Kotva är Fil. Dr och universitetslektor i systematisk teologi, religionsfilosofi och etik.

Februari 2016 
Hållbarhetsdagen, Göteborgs universitet, Ekogruppen medverkar.

14 december 2015
Cecilia Åsberg (Linköping universitet) berättar om Seed Box och sitt arbete med att starta ett nationellt forskningscenter i Environmental Humanities. 

16 november 2015 
Tetz Rooke (SPL, Göteborgs universitet) presenterar sin forskning. 

14 september 2015 
Professor Maria Olausson (SPL) presenterar sin forskning.

4 april 2015
Björn Billing (LIR) om vildmarksbegreppet. Texter: William Cronon, ”The Trouble with Wilderness; or, Getting Back to the Wrong Nature”; Samuel Hayes, ”The Trouble with Cronon”; William Cronon, ”The Trouble with Wilderness: A Response”. 

30 mars 2015
Rikard Wingård (LIR) om biosemiotik. Text: Wendy Wheeler, ”Postscript on Biosemiotics: Reading beyond Words – and Ecocriticism”. 

20 nov 2014
Hållbarhetsdagen 2014. Ekogruppen och LIR:s studenter medverkar med föreläsning och utställning.