Göteborgs universitet
Bild
En patient andas in och ut genom ett munstycke för att lungkapaciteten ska mätas.
En patient genomgår ett lungfunktionstest.
Foto: Malin Arnesson
Länkstig

Vår forskning

Hur många är drabbade av astma? Vilka olika astmatyper finns och hur skiljer de sig från varandra? Det är några frågor som våra forskare söker svaret på.

Krefting Research Centre bedriver patientnära forskning med målsättningen att främja astmapatienters hälsa, välmående och behandling. I våra projekt har vi tillgång till kliniskt väl karakteriserade astmatiker från astmakohorten West Sweden Asthma Study (WSAS). Vi undersöker bland annat immunreglering vid olika typer av astma och molekylära mekanismer som reglerar barriärfunktionen i luftvägsepitelet. Vi samarbetar med bland annat KOL-centrum, Sahlgrenska Universitetssjukhuset och AstraZeneca.

Viktiga upptäckter i vår forskning

  • Att växa upp på lantgård ger skydd mot rinnsnuva under hela livet, oavsett var personen bosätter sig senare i livet.  
  • MikroRNA-155 reglerar ILC2:s funktion.

  • Exosomer innehåller RNA och fungerar som budbärare mellan celler.

Möt våra forskare

Navigate to video: Möt Madeleine Rådinger, professor i astma- och allergiforskning
Video (1:32)
Möt Madeleine Rådinger, professor i astma- och allergiforskning

Forska hos oss

Är du forskare och vill ta nästa steg i din karriär? Hos oss arbetar du i framstående forskningsmiljöer som ger dig stora möjligheter att utvecklas. Vid institutionen för medicin bedriver vi preklinisk forskning i laboratoriemiljö, klinisk forskning och studier på befolkningsnivå.

Vi har ett nära samarbete med hälso- och sjukvården och ett stort internationell kontaktnät. Genom Sahlgrenska akademins teknikplattform Core Facilities har du tillgång till kvalificerad vetenskaplig expertis och avancerad teknisk infrastruktur.

Så är det att jobba hos oss