Göteborgs universitet
Länkstig

Vem var Herman Krefting?

Herman Krefting var själv astmatiker och det är en förklaring till att Herman Kreftings Stiftelse för Allergi- och Astmaforskning bildades. Stiftelsen stödjer allergi- och astmaforskning genom bidrag till forskningsprojekt och finansiering av professurer vid Sahlgrenska akademin. 2008 ingick stiftelsen ett avtal med Sahlgrenska akademin om donationer till ett nytt forskningscentrum för allergi och astma: Krefting Research Centre.

Blev astmatiker som tolvåring

Herman Krefting föddes 1907 i Oslo där hans far drev ett av Norges större stålverk. Efter första världskriget tvingades fadern sälja företaget till riskkapitalister och bolaget gick strax efter det i konkurs. Familjen flyttade över gränsen till Sverige, till en herrgård och mindre industrifastighet i Dalsland.

För Herman Krefting blev det en alltför stor omställning att flytta från Oslofjordens fuktiga luft till ett torrt och dammigt inlandsklimat. Den 12-årige Herman utvecklade snart svår astma. Han flyttade senare till Trollhättan där klimatet var bättre för hans hälsa. 1923 började han arbeta på Ford, och det gav honom möjlighet att återvända till Oslo som säljare av reservdelar till T-Forden. Vid ett besök hos föräldrarna i Dalsland träffade han sin blivande fru Greta och de bildade familj.

Till Sverige igen och senare Spanien

Den 9 april 1940 blev Norge indraget i andra världskriget. Herman Krefting var frikallad på grund av sin astma och på morgonen hade han gått till jobbet som vanligt. När det tyska flyganfallet kom, begav han sig hem till frun och de tre barnen och familjen flydde till Sverige. Herman Krefting fortsatte att laga motorer. Snart blev han erbjuden jobb på Scanias lastbilsförsäljning i Vänersborg och avancerade snabbt till framgångsrik försäljningschef.

Astman var periodvis väldigt besvärande för Herman Krefting. Efter att hans läkare på Sahlgrenska i Göteborg hade gett honom rådet att söka sig till sydligare breddgrader bodde han allt längre perioder i Spanien. 1972 lämnade Herman Krefting över det direkta ansvaret för sitt bolag och drog sig tillbaka för att ta hand om sin hälsa.

Stiftelse för att stödja forskning

Herman Krefting instiftade tre olika stiftelser som han överlät ett stort antal aktier till. 1987 delade Herman Kreftings Stiftelse för Allergi- och Astmaforskning ut det första av många stipendier och donationer. Det var på 100 000 kronor och gick till Nalle Lindholm, docent i astma- och allergivård och under många år chef för allergisektionen vid Sahlgrenska.

Herman Krefting avled 1993. Genom stiftelserna som han bildade lever minnet kvar av en uppskattad chef och respekterad ägare. Fram till 2016 hade Herman Kreftings Stiftelse för Allergi- och Astmaforskning delat ut över 100 miljoner kronor till forskning inom astma- och allergiområdet. 2008 slöts ett avtal med Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet. Avtalet gällde donationer för att långsiktigt främja klinisk och patientnära forskning i ett nytt centrum – Krefting Research Centre.

Källa: VBG Group, där huvudägare är Herman Kreftings Stiftelse för Allergi- och Astmaforskning