Bild
Ett grönt träd där två lövverk är placerade som två lungor på trädets stam, som symbol för friska lungor.
Foto: Mostphotos
Länkstig

KOL-centrum - forskningsgrupp för kronisk obstruktiv lungsjukdom

Forskningsgrupp
Pågående forskning
Projektets storlek
5 milj. SEK
Projekttid
2019 - 2029
Projektägare
Lowie Vanfleteren

Finansiär
Regional VGR ALF funding, Familjen Kamprads stiftelse, Astra Zeneca, Region Örebro län, Karolinska Institutet, Region Västra Götaland,

Kort beskrivning

Forskningsgruppen inom kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) leds av Lowie Vanfleteren, specialistläkare och universitetslektor vid avdelningen för invärtesmedicin och klinisk nutrition vid Sahlgrenska akademin. Vid KOL-centrum bedriver vi forskning för att utveckla diagnostik och behandling av KOL-patienter med målet att förbättra deras livskvalitet. Vi vill också bidra till att digitalisera och anpassa sjukvården och till utveckla nya metoder för att förbättra den patientcentrerade vården. Det pågår flera forsknings- och utvecklingsprojekt hos KOL-centrum där vi samarbetar med akademier och med andra institutioner, både lokala och internationella.
Du kan läsa mer om forskargruppen och KOL-centrum på den engelska språkversionen av den här sidan.

Nyheter om KOL-centrum