Göteborgs universitet
Bild
Tre forskare vita labbrockar arbetar vid bänkar i ett labb på forskningscentret.
Foto: Malin Arnesson

Om oss

Här kan du läsa mer om Krefting Research Centre, om vår historia, våra mål och samarbetspartners.

Krefting Research Centre har bedrivit forskning om astma och allergi sedan 2008. Centret har ett huvudsakligt finansiellt stöd genom ett långsiktigt avtal mellan Göteborgs universitet och VBG Groups huvudägare Herman Kreftings Stiftelse för Allergi- och Astmaforskning. Vi är en del av avdelningen för invärtesmedicin och klinisk nutrition vid institutionen för medicin vid Göteborgs universitet. Våra lokaler finns på Medicinareberget 1 F.

Vår historia

Sedan flera decennier pågår forskning inom astma och allergi vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Under 1960-talet bedrevs forskningen framförallt av sjukvårdsanställda läkare vid sidan om det kliniska rutinarbetet. Sedan dess har forskningen gradvis professionaliserats, och den universitetsbaserade forskningen har utvecklats och vuxit kraftigt. Krefting Research Centre startades 2008. De senaste åren har forskningen nått betydande internationell ryktbarhet tack vare bidrag från Herman Kreftings Stiftelse för Allergi- och Astmaforskning.

Vår forskning

Krefting Research Centre samlar forskning på bred front för att förstå astmans epidemiologi och patofysiologi. Både kort- och långsiktiga mål handlar om att optimera astmapatienters behandling. Centrets största fokus är att öka förståelsen för patienter med olika typer av astma, det som ofta kallas astmans fenotyper. I dag står det klart att astma har olika mekanismer i olika undergrupper (fenotyper), men förekomst och karakteristik av olika fenotyper har ännu inte blivit så väl definierade.

Våra mål

Vi arbetar för att

  • förstå astmans epidemiologi och patofysiologi
  • öka förståelsen för patienter med olika typer av astma
  • optimera behandlingen av astmapatienter

Nära samverkan med sjukvården

Vi har nära samverkan med sjukvården och med Västra Götalandsregionen och driver tillsammans många gemensamma projekt. Våra forskare tillhör olika institutioner och avdelningar vid universitetet, vid andra lärosäten liksom inom hälsovården inom Västra Götalandsregionen. 

Finansiärer och samarbetspartners

Krefting Research Centre har ett huvudsakligt finansiellt stöd genom ett långsiktigt avtal mellan Göteborgs universitet och VBG Groups huvudägare Herman Krefting Stiftelse för Allergi- och Astmaforskning. 

Från webbplatsen för VBG Groups huvudägare Herman Kreftings stiftelse för allergi- och astmaforskning:

Satsning på life science med Universeum

I maj 2020 tilldelades Universeum, Sveriges nationella vetenskapscentrum, 7 miljoner kronor av VBG Groups huvudägare Herman Kreftings Stiftelse för Allergi- och Astmaforskning. Donationen var starten för Universeums satsning på life science med en ny lärmiljö som vetenskapscentret har utvecklat tillsammans med Krefting Research Centre. Samarbetet med stiftelsen sträcker sig till 2026 och omfattar donationer på totalt omkring 50 miljoner kronor. 

Nyhetsartikel på gu.se: Universeum får 50 miljoner i donation av Kreftingstiftelsen

Jobba hos oss

Är du forskare och vill ta nästa steget i din karriär? Vi erbjuder framstående forskningsmiljöer där du kan utvecklas. Hos oss bedrivs allt från preklinisk forskning i laboratoriemiljö till klinisk forskning och studier på befolkningsnivå.

Vi har ett nära samarbete med hälso- och sjukvården och ett stort internationell kontaktnät. Vi är också kopplade till Core Facilities som tillhandahåller avancerad teknisk infrastruktur och kompetens för alla forskare.

Så är det att jobba hos oss.