Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet
Länkstig

Uppdragsutbildning i Uroterapi, 40 hp

Våren 2022 startar en ny omgång av uppdragsutbildning i uroterapi vid Göteborgs universitet. Kurspaketet vänder sig till dig som är legitimerad sjuksköterska, läkare, fysioterapeut/sjukgymnast eller barnmorska.

Om kurspaketet

Uroterapi omfattar blås-tarm samt sexuell dysfunktion och bygger på beteendeterapeutisk grund. Kurspaketet är ett komplement till andra vårdområden, såsom barnsjukvård, gynekologi, geriatrisk vård, urologi, primärvård och rehabilitering.

Kurserna fokuserar på symtom från urinblåsa och tarm hos både kvinnor och män i alla åldersgrupper. I utbildningen belyses även den psykosociala påverkan som kan vara aktuell vid dessa symptom.

Studielängd

Tre terminer, 5 kurser om totalt 40 hp

Studietakt

halvfart (50 %), distans

Studieupplägg

Kurspaketet består av 5 kurser om vardera 7,5 hp - 10 hp. Under vårterminen 2022 ges kurs 1 och 2, under höstterminen 2022 ges kurs 3 och under vårterminen 2023 ges kurs 4 och 5. Vardera kurs innehåller en obligatorisk kursvecka i Göteborg. Kurspaketet innefattar två veckors verksamhetsförlagd utbildning vid ett sjukhus.

Kursen är på distans vilket förutsätter tillgång till dator och internetuppkoppling.

Förkunskapskrav

  • Yrkesexamen inom huvudområden omvårdnad, fysioterapi eller medicin om minst 180 hp.
  • Godkänd kurs i Engelska A/Engelska 5 eller motsvarande

Kostnad

68 000 kronor exkl moms. Det tillkommer kostnad för kurslitteratur samt resor och uppehälle i Göteborg. Kurspaketet kan endast köpas av arbetsgivare för vidareutbildning av egen personal

Ansökan

Ansökan är öppenoch du söker till kursen via ansökningsblanketten som du laddar ner nedan. Sista dag för ansökan till kursstart vårterminen 2022 är 2021-10-15.

Ansökningsblankett

Kontaktinformation

Vid frågor kontakta: uroterapi@gu.se

Kursledning:
Magdalena Vu Minh Arnell (kursledare)
Gunilla Flankegård (kursledare)
Kate Abrahamsson (kursansvarig)

 

Mer om uroterapiutbildningen

Vid Göteborgs universitet startades 1987, som första universitet i världen, en utbildning i uroterapi för legitimerad vårdpersonal såsom sjuksköterskor, sjukgymnaster och läkare. Utbildningen ges vartannat år och vänder sig förutom till svenska deltagare, även till de nordiska länderna. Vårdområdet uroterapi står för både blås- och tarmdysfunktion, men inkluderar även sexuell dysfunktion i detta sammanhang. Uroterapi bygger på beteendeterapeutisk grund och är ett komplement till många olika vårdområden, såsom gynekologi, urologi, barnsjukvård, primärvård, geriatrisk vård och rehabilitering. Idag är uroterapi ett internationellt begrepp som kräver universitets- eller högskoleutbildning och utbildningar bedrivs numera även i Bergen, Norge och Bremen, Tyskland.

Kurserna i uroterapi fokuserar på symtom från urinblåsa och tarm hos både kvinnor och män i alla åldersgrupper. I utbildningen belyses även den psykosociala påverkan som kan vara aktuell vid dessa symtom.

Vid Göteborgs universitet har cirka 500 uroterapeuter utbildats och arbetar såväl i Sverige som Danmark, Norge, Finland samt på Island. På de flesta universitetssjukhus i norden finns idag en eller flera uroterapeuter inom olika specialiteter. En uroterapeut med grundutbildning har generella kunskaper för arbete inom olika vårdområden.