Göteborgs universitet
Bild
Bilden visar två händer som håller i ett band till ett laggkärl.
Beth Moen sätter ihop ett av de band som ska hålla samman laggkärlet.
Foto: Tomas Karlsson
Länkstig

Beth Moen: Lagga med förindustriella metoder

Laggkärl har sedan många hundra år tillbaka tillverkats i olika storlekar, från små smörbyttor till stora baljor. Med plåt- och plasthinkarnas intåg försvann både laggkärlen och en stor del av den hantverkskunskap som tillverkningen kräver. I ett gästhantverkarprojekt vid Hantverkslaboratoriet har en del av kunskapen återerövrats.

Laggning, att sätta stav efter stav runt en botten, är en teknik som är känd sedan romersk järnålder. Tekniken var oumbärlig för olika typer av ämbar under lång tid för att sedan snabbt försvinna till förmån för kärl tillverkade av först plåt, sedan plast. Den enda kommersiella användningen i våra dagar torde vara sprit- och vintunnor samt bastustävor.

Det råder brist på möjligheter att lära sig att tillverka laggkärl med manuella metoder dvs. utan att ta genvägar med hjälp av maskiner. Som gästhantver­kare vid Hantverkslaboratoriet har snickarmästare Beth Men fått möjlighet att fördjupa sig i tekniken och förmedla den i ord, bild och film.

Syftet med gästhantverkarprojektet har varit att sammanställa en instruktion för laggkärlstillverk­ning med manuella metoder. I skriften Lagga med förindustriella metoder ger Beth exempel på olika typer av laggkärl, beskriver virkesval och bearbetning samt närstuderar ett ämbar från Dalarna. Hon beskriver också processen att skära ihop ett laggkärl. Denna process skildras även i en 60 min lång, okommenterad film som finns utlagd på Hantverkslaboratoriets YouTubekanal. Foto: Tomas Karlsson, klippning: Beth Moen och Tomas Karlsson.

Förhoppningen är att skriften med tillhörande film ska bidra till att öka intresset för laggning med handverktyg. Skriften riktar sig i första hand till den som vill lära sig att tillverka laggkärl. Men den kan också läsas av den som vill få insikt i hur tillverkningen kan gå till.

Beställ skriften

Pris för tryckt(a) ex: 135kr/st

+ 80kr för frakt, emballage och expeditionsavgift för ett exemplar eller 120kr för två eller fler skrifter ur Hantverkslaboratoriets samling.

Bilden föreställer ett ljusgult bokomslag med svart text

Lagga med förindustriella metoder/Beth Moen 2022

Se filmen här!

Den process som beskrivs i rapporten Lagga med förindustriella metoder" kan du också följa i filmen "Att tillverka ett laggkärl". Filmen är okommenterad.