Göteborgs universitet
Bild
bokskog
Bokskog är ett viktigt exempel på de ädellövträdbärande markerna i sydligaste Sverige.
Foto: Fabian Mebus
Länkstig

Ädellövträdbärande marker i sydligaste Sverige

Här finner du material från sju föredrag som hölls under januari-februari 2022, inom ramen för nätverket Svenska kulturlandskap.

En sammanfattande presentation av hela föredragsserien, baserad huvudsakligen på de sju föredragens presentationsfiler.

 

Grunderna: hur ska vi förstå det sydsvenska kulturlandskapets ädellövmiljöer?

Europeiskt perspektiv på våra ädellövmiljöer. Biologiskt kulturarv och betydelsen av markanvändningshistoria.

Urban Emanuelsson vid Sveriges lantbruksuniversitet och eget företag

Länk till inspelning av föredraget

 

Mårten Sjöbecks synsätt och metodik, och områden där han arbetade. Hur ser de ut idag? Ängar och deras historia.

Exempel från Skåne.

Widar Narvelo vid Bioplan (eget företag)

Länk till inspelning av föredraget

 

Restaurering av skyddade ädellövskogar, betraktade ur ett historiskt perspektiv.

Exempel från Söderåsens nationalpark och andra områden i Skåne.

Tove Hultberg vid länsstyrelsen i Skåne län

Länk till inspelning av föredraget

 

Hur väljer man målbilder och åtgärder i i ekdominerade miljöer?

Exempel från restaurering och skötsel i Blekinges eklandskap och LIFE-projektet Bridging the gap.

Annika Lydänge vid länsstyrelsen i Blekinge län

Länk till inspelning av föredraget

 

Fri utveckling, luckhuggning eller restaurering till fodermark?

Exempel från bokskogsmiljöer i södra Halland.

Henrik Malm vid länsstyrelsen i Hallands län

Länk till inspelning av föredraget

 

Mittlandet på Öland: historik, naturvård, förståelse och inriktning.

Skogarna i Mittlandet: bakgrund, inventeringar och områdesskydd. Mittlandets utmarker år 1816 och inägor år 1820.

Lennart Nilsson vid Plantago (eget företag)

Länk till inspelning av föredraget

 

Landskapshistoriskt perspektiv, summering, hur kan vi arbeta framöver.

Erfarenheter från samverkan natur & kultur, för att skapa mervärden.

Pär Connelid vid Kula – Kulturlandskap (eget företag)

Länk till inspelning av föredraget