Göteborgs universitet
Bild
Två avhandlingar om personcentrerad vård
Foto: Jeanette Tenggren Durkan

Pågående doktorandprojekt länkade till GPCC

Studentens namn               

Projekttitel

Victoria Brattström

Acting and directing strategies in person-centred health care

Salwan Diwan

Evaluating the effects of Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation (TENS) in an opioid free person-centred care pathways in patients undergoing bariatric surgery

Benjamin Harvey

Ekonomisk utvärdering av personcentrerad vård: tillämpning i utveckling, implementering och utvärdering av e-hälsointerventioner

Mikaela Hällström

STEPSTONES-DIAB- ett överföringsprogram för att förbereda unga med typ 1 diabetes för vuxenliv och vuxensjukvård

Angelica Höök

Personcentrerad skattning av symtom hos barn med stöd av ett e-hälsoverktyg 

Amanda Jacobsen

Facilitering som stöd för en mer personcentrerad ambulanssjukvård

Annie Jonnergård

Personcentrerat lärande: Samskapande av en utbildningsmodul för högre utbildning

Kiana Kiani

The Launch of The European Patients' Academy on Therapeutic Innovation (EUPATI) in Sweden: An exploratory multi-stakeholder analysis

Stina Mannheimer

Beslutsfaktorer för läkemedel hos multisjuka patienter i primärvården, och inverkan av personcentrerad vård

Veronica Lilja

Utvärdering av och faktorer som påverkar en tidig personcentrerad insats i hemmet via ett kombinerat telefon- och e-hälsostöd (MyHealthPain) för personer med långvarig smärta

Åse Lundin

Upplevelser av att leva med långvarig smärta och utvärdering av en tidig personcentrerad insats i hemmet, via ett kombinerat telefon- och e-hälsostöd (MyHealthPain) för personer med långvarig smärta

Åsa Nordin 

Very early supported discharge after Stroke from a person-centred perspective
 

Alexander Olausson

The prerequisites and effects of opioid sparing person-centred care approach in patients undergoing obesity surgery 

Malin Rex

MAPPinG Suicide systematisk kartläggning av vård vid förhöjd suicidrisk.

Angelica Wiljén 

Långvarigt sjuka barns rätt att komma till tal vid vård och behandling 

Jenny Wising

Identifiering av nyckelkomponenter i ledarskapsutbildningar för att stödja omställningen till Nära Vård: utvärdering av två pedagogiska tillvägagångssätt

Avslutade doktorandprojekt länkade till GPCC med länk till avhandlingar

Dr namn 

Titel på avhandling (klicka för att läsa)

Katarina Allerby

Exploring person-centered care in acute psychosis care settings. Findings from the Person-Centered Psychosis Care project.

Sara Alsén

Understanding mental illness and promoting mental health -Experiences of Exhaustion Disorder and Effects of a Person-Centred eHealth Intervention

Susanne Ahlstedt Karlsson

Designing, developing, and evaluating a person-centered support model for women with breast cancer treated with endocrine therapy  

Tariq Alharbi 

Implementation of person-centred care: Facilitators and Barriers

Annikki Arola

Capturing the experience of health among persons aging in a migration context - Health promotion interventions as means to enable health and occupations in daily life

Ulrika Bengtsson 

Self-management in hypertension care

Ida Björkman 

A gender perspective on irritable bowel syndrome, symptoms, experiences and the development of a person-centred support intervention

Elin Blanck

Att mötas utan att ses - om partnerskap och personcentrerad vård på distans

Cecilia Brain

Cognition, Adherence and Stigma in schizophrenia. The COAST study.

Lena Böhn

Food-related gastrointestinal symptoms, nutrient intake and dietary interventions in patients with irritable bowel syndrome

Matilda Cederberg

Supporting mental health - Effects, communicative processes and experiences of a person-centred eHealth intervention

Louise Danielsson 

Moved by movement: A person-centered approach to physical therapy in the treatment of major depression

Nina Ekman

Development and testing of an observation-based method to assess person-centeredness in health care

Karin Eriksson 

The supporting conversation partner in disordered communication

Caroline Feldthusen

Fatigue in persons with rheumatoid arthritis

Andreas Fors

Person-centred care and self-efficacy - Experiences, measures and effects after an event of acute coronary syndrome

Emma Forsgren

Person-centred care and communication disorders: Exploration and facilitation of conversational interaction involving people with acquired neurogenic communication disorders and health care providers

Ulla Fredriksson Larsson

Fatigue och återhämtning efter hjärtinfarkt

Helena Fridberg

The complexities of implementing PCC in a real-world setting –A case study with seven embedded units

Pernilla Jonsson

Problematic medication use in headache - Epidemiology and qualitative aspects of medication overuse headache and non-adherence to prophylactic migraine treatment

Emma Kjörk

A standardised follow-up model to support people after stroke -Development and application using the post-stroke checklist

Elvira Lange

Exercise in older adults with rheumatoid arthritis - a person-centred approach

Anette Larsson

Muscle strength and resistance exercise in women with fibromyalgia - a person-centered approach

Jeanette Lindberg

Patients as partners: assessment of patients' experiences, preferences, perceived capacities and needs of care and rehabilitation 

Karolina Linden

Women with type 1 diabetes during pregnancy and postpartum Well-being and diabetes management

Qarin Lood

Discovering the capabilities of ageing persons who are born abroad: crossing norms, moving health promotion forward

Doris Lydahl

Same and Different? Perspectives on the Introduction of person-Centred Care as Standard Healthcare

Jonna Norman

Andning och träning i medveten närvaro för personer med hjärtsvikt - studier av erfarenheter och effekter på symtom och tecken, välbefinnande och hälsa

Annie Palstam

Aspects of work and health in women with Fibromyalgia

Laura Pirhonen

Health economic evaluations of person-centred care projects and development of new health economy methods

Mona Rafsten

Postural balance, anxiety and motor function after stroke, at a very early supported discharge with continued rehabilitation

Lena Rosenlund

Towards an item bank to measure patient-reported experience of person-centred care

Ramona Schenell

Att upprätthålla självbestämmande i palliativt skede på särskilt boende - en modell för att främja personcentrerad vård för äldre

Frida Smith

Patient Education Materials from a person-centred perspective - Coping and co-design in colorectal cancer care

Hilda Svensson

Finding ways forward with pain as a fellow traveller. Older women’s experience of living with osteoporotic vertebral compression fractures and back pain

Ulrika Wallbing

Help Overcoming Pain Early (HOPE) - a person-centred intervention for adolescents with chronic pain in a school setting

Sara Wallström

Health in relation to Takotsubo syndrome. Experiences, symptoms and utilization of health care

Karin Weman Josefsson

You don't have to love it - Exploring the mechanisms of exercise motivation using self-determination theory in a digital context. 

Filipa Ventura

Person-centred e-support - foundations for the development of nursing interventions in outpatient cancer care

Axel Wolf 

Person-centred care: Possibilities, barriers and effects in hospitalised patients