Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet
Länkstig

Avslutade forskningsprojekt vid GPCC

Alla våra forskningsprojekt har personcentrering som utgångspunkt. Här finns samtliga våra avslutade forskningsprojekt listade i alfabetisk ordning. Under våren 2021 ska webbsidor byggas för alla dessa projekt. Där ska man kunna läsa om projektens resultat och hitta länkar till publikationer med mera.

Akut hjärtinfarkt - Trötthet och depression efter akut hjärtinfarkt

Andningsmönster & andningsmodulering

Ansvar inom personcentrerad vård Redogörande för ansvar och personcentrerad vård

Barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar - Barnet i fokus: att på bästa sätt tillvarata barnets behov och intressen vid neuropsykiatriska utredningar

Cancer - anhörigstöd - Optimera omfattningen av förberedelse inför en nära anhörigs död i cancer 

Cancerteamets betydelse för personcentrerad vård till patienter med huvud- och halscancer

Care4ourselves (C4) - Personcentrerad informations- och kommunikationsteknologiskt (IKT) stöd till personer med kronisk hjärtsvikt och/eller kronisk obstruktiv lungsjukdom - En randomiserad, kontrollerad studie

Diabetes ungdomar Organizing person-centred care in pediatric diabetes - communication, decision making, ethics and health

En studie av kopplingen mellan symtom och hjärtfunktion hos vuxna med medfödda hjärtfel

Funktionella somatiska symtom - Tolkning och förståelse av funktionella symtom i primärvården

IBS, irritable bowel syndrome - studier av kopplingen mellan symtom och tarmfunktion med särskild hänsyn till könsskillnader

Kronisk leversjukdom - Trötthet hos personer med kronisk leversjukdom

Personcentrerad vård, kontinuitet och tvärvetenskapligt samarbete i medicinsk pedagogik

Metoder for valida och reliabla mätningar av personcentrering i vårdmiljöer för äldre personer

Motivation till fysiskt aktivitet Motivation till fysisk aktivitet hos personer med lindrig kognitiv störning (MCI)

Patientens delaktighet i patientsäkerhetsarbete

Patientmedverkan i behandling av högt blodtryck

Personcentrerad fysioterapi vid egentlig depression - en randomiserad kontrollerad studie

Personcentrerad hälsopromotion för att främja kapabilitet hos äldre personer som är födda utomlands - Implementering och RCT

Personcentrerad information och kommunikation till personer med kolorektal cancer som genomgår kirurgi - PINCORE-projektet, en kontrollerad studie.

Personcentrerad omsorg i praktiken (POP) med fokus på kontinensvård - en kontrollerad studie.

Personcentrerad vård för patienter med ledgångsreumatism (RA) som har en hög sjukdomsaktivitet - en kontrollerad studie.

Personcentrerad vård för vuxna med medfödda hjärtfel (PCC-GUCH)

Personcentrerad vård i hemmet efter stroke  En randomiserad studie.

Personcentrerad vård och rehabilitering vid akut kompressionsfraktur i ryggen - En randomiserad, kontrollerad studie.

Personcentrerat stöd till gravida kvinnor med BMI över 30, MoObese

Personcentrerat webbaserat stöd under förskoleåldern vid blåsdysfunktion - en interventionsstudie

Personcentrerat webbstöd för att främja egenvård hos gravida kvinnor och nyblivna mödrar med typ 1 diabetes

Safe Hands at the Sharp End - Införande av aseptisk teknik vid vård av utsatta personer som genomgår akut höftkirurgi - en kontrollerad studie med en inbyggd processutvärdering

Schizofreni - Behandlingsföljsamhet, stigma och kognition hos personer med schizofreni (COAST)

Skriftligt informationsmaterial som kommunikativt redskap inom personcentrerad hälso- och sjukvård

Stroke - aspekter av och relationer mellan patienternas uppfattningar och objektiva mätningar - en utvärdering av patienters upfattning av sin arm-handfunktion efter stroke

Styrketräning vid fibromyalgi

Supporting participation and autonomy in neurological rehabilitation by a Virtual Reality system - PCC/ICT-services for care with the home as a base

Svensk nationell inventering av personcentrering, hälsa och livskvalitet i särskilda boenden för äldre - SVENIS

Svåra lungsjukdomar Systematisering av subjektiva hälsoförändringar och objektiva tecken före diagnos med svåra lungsjukdomar

Utvärdering av personcentrerad vård efter akut koronart syndrom - En randomiserad, kontrollerad studie

Utvärdering av personcentrerad vård vid reumatisk sjukdom - en kontrollerad studie.

Webbaserat lärande - ett personcentrerat stöd vid kronisk sjukdom

Övermedicinering och huvudvärk Psykosociala processer som leder till övermedicinering och huvudvärk