Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

En undersökning av vårddokumentationen i en personcentrerad vårdväg för personer med kroniska tillstånd

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projekttid
2019 - 2022
Projektägare
Institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Sahlgrenska akademin , Sektionen för neurokirurgi och Sektionen för endokrinologi, Sahlgrenska universitetssjukhuset

Kort beskrivning

I det kliniska vårdarbetet fokuseras ofta på att identifiera och behandla en patients problem. Detta återspeglas också i patientdokumentationen. Forskning visar att vårdpersonal har svårt att dokumentera personcentrerad vård. Vi undersöker: (1) språk och innehåll i patientjournaler, (2) patienternas behov och användning av dokumentation, (3) patientjournaler före och efter implementeringen av PCV. Studien är en del av Gothenburg Pituitary Gland Tumour- studien (GoPT-studien), som utvärderar implementeringen av en personcentrerad vårdväg för patienter med hypofystumörer.

Artiklar

Jakobsson, S, Ringström, G, Andersson, E, et al. Patient safety before and after implementing person‐centred inpatient care — A quasi‐experimental study. J Clin Nurs. 2019; 29: 602– 612. https://doi.org/10.1111/jocn.15120

Jakobsson, S, Eliasson, B, Andersson, E, et al. Person‐centred inpatient care – A quasi‐experimental study in an internal medicine context. J Adv Nurs. 2019; 75: 1678– 1689. https://doi.org/10.1111/jan.13953

Jakobsson Ung E, Olofsson A-C, Björkman I,  Hallén T, Olsson D,  Ragnarsson O, Skoglund T, Jakobsson S, Johannsson G. (2019). The pre- and postoperative illness trajectory in patients with pituitary tumours. Endocrine connections. 8. 10.1530/EC-19-0202.

Jakobsson, Sofie & Olsson, Daniel & Andersson, Eva & Hallén, Tobias & Krabbe, David & Olofsson, Ann-Charlotte & Ragnarsson, Oskar & Skoglund, Thomas & Johannsson, Gudmundur & Jakobsson Ung, Eva. (2020). Extended support within a person-centred practice after surgery: protocol for a quasi- experimental study for patients with pituitary tumours (Preprint). 10.2196/preprints.17697.

Birgit Heckemann, Maryam Chaaya, Eva Jakobsson Ung, Daniel S. Olsson & Sofie Jakobsson(2020)Finding the Person in Electronic Health Records. A Mixed-methods Analysis of Person-centered Content and Language,Health Communication,DOI: 10.1080/10410236.2020.1846275

Forskare

Studieledare

Birgit Heckemann, leg. sjuksköterska, fil.dr., Institutionen för vårdvetenskap och hälsa och Centrum för personcentrerad vård, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitetet, Göteborg, Sverige

Studiegrupp

Ann-Charlotte Olofsson, leg. sjuksköterska, fil.kand., Sahlgrenska universitetssjukhuset, Centrum för endokrinmetabolism, Göteborg, Sverige

Christina Blomdahl, leg.arbetsterapeut, fil.dr., Södra Älvsborgs sjukhus, Vuxenpsykiatrisk kliniken, Borås, Sverige

Daniel S. Olsson, leg. läkare, docent. Sahlgrenska universitetssjukhuset, Sektionen för endokrinologi, Göteborg, Sverige och Avdelningen för invärtesmedicin och klinisk nutrition, Institutionen för medicin, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitetet, Göteborg, Sverige

Eva Jakobsson Ung, forskargruppsledare vårdvetenskaplig forskning, leg. sjuksköterska, professor. Institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitetet, Göteborg, Sverige och Sahlgrenska unversitetssjukhuset, Specialistmedicin, Göteborg, Sverige

Sofie Jakobsson, leg. sjuksköterska, fil.dr., Institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Sahlgrenska akademin och Centrum för personcentrerad vård, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitetet, Göteborg, Sverige

Ytterligare deltagare i GoPT projekt

David Krabbe,  leg. psykolog, doktorand, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Avdelningen för rehabiliteringsmedicin, Göteborg, Sverige och Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitetet, Göteborg, Sverige

Eva Andersson, leg. sjuksköterska. Sahlgrenska universitetssjukhuset, Specialistmedicin, Göteborg, Sverige

Gudmundur Johannsson, forskargruppsledare endokrinologi, leg. läkare, professor, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Sektionen för endokrinologi, Göteborg, Sverige och Institutionen för medicin, Avdelningen för invärtesmedicin och klinisk nutrition, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitetet, Göteborg, Sverige

Oskar Ragnarsson, leg. läkare, docent, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Sektionen för endokrinologi, Göteborg, Sverige och Institutionen för medicin, Avdelningen för invärtesmedicin och klinisk nutrition, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitetet, Göteborg, Sverige

Tobias Hallén, leg. läkare, doktorand, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Avdelningen för neurokirurgi, Göteborg, Sverige och Institutionen för klinisk neurovetenskap, Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitetet, Göteborg, Sverige

Thomas Skoglund, leg. läkare, docent, forskargruppsledare neurokirurgi. Sahlgrenska universitetssjukhuset, Avdelningen för neurokirurgi Göteborg, Sverige och Institutionen för klinisk neurovetenskap och fysiologi, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitetet, Göteborg, Sverige