Länkstig

En undersökning av vårddokumentationen i en personcentrerad vårdväg för personer med kroniska tillstånd

Forskningsprojekt
Avslutad forskning
Projekttid
2019 - 2021
Projektägare
Institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Sahlgrenska akademin , Sektionen för neurokirurgi och Sektionen för endokrinologi, Sahlgrenska universitetssjukhuset

Kort beskrivning

I det kliniska vårdarbetet fokuseras ofta på att identifiera och behandla en patients problem. Detta återspeglas också i patientdokumentationen. Forskning visar att vårdpersonal har svårt att dokumentera personcentrerad vård. Vi undersökte: (1) språk och innehåll i patientjournaler, (2) patienternas behov och användning av dokumentation med, (3) patientjournaler före och efter implementeringen av PCV. Studien var en del av Gothenburg Pituitary Gland Tumour- studien (GoPT-studien), som utvärderarde implementeringen av en PCV-vårdväg.

Kort beskrivning av huvudsakliga resultat

  1. Personlig dokumentation är en värdefull och flexibel resurs för att hantera livet efter operation för hypofystumör. Patienter använder analog och digital media för att uttrycka sin autonomi, hantera livet och göra mening av långvarig sjukdom, samt dela information med vårdpersonal, familj och vänner.
  2. Patientperspektivet var till största delen frånvarande i patientjournaler. Etablerade normer hindrar en effektiv skriftlig dialog mellan patienter och läkare eftersom det finns särskilt diskursgemenskap i professionen. Våra resultat tyder på att det för närvarande inte är genomförbart att ge rekommendationer om att förbättra personcentrerad dokumentation, eftersom det finns lite eller ingen information om patienternas behov och önskemål om sammanskapade, delade patientjournal.

Artiklar

Jakobsson, S, Ringström, G, Andersson, E, et al. Patient safety before and after implementing person‐centred inpatient care — A quasi‐experimental study. J Clin Nurs. 2019; 29: 602– 612. https://doi.org/10.1111/jocn.15120

Jakobsson, S, Eliasson, B, Andersson, E, et al. Person‐centred inpatient care – A quasi‐experimental study in an internal medicine context. J Adv Nurs. 2019; 75: 1678– 1689. https://doi.org/10.1111/jan.13953

Jakobsson Ung E, Olofsson A-C, Björkman I,  Hallén T, Olsson D,  Ragnarsson O, Skoglund T, Jakobsson S, Johannsson G. (2019). The pre- and postoperative illness trajectory in patients with pituitary tumours. Endocrine connections. 8. 10.1530/EC-19-0202.

Jakobsson, Sofie & Olsson, Daniel & Andersson, Eva & Hallén, Tobias & Krabbe, David & Olofsson, Ann-Charlotte & Ragnarsson, Oskar & Skoglund, Thomas & Johannsson, Gudmundur & Jakobsson Ung, Eva. (2020). Extended support within a person-centred practice after surgery: protocol for a quasi- experimental study for patients with pituitary tumours (Preprint). 10.2196/preprints.17697.

Heckemann, B., Graf, T., Ung, E. J., Jakobsson, S., Ragnarsson, O., Olsson, D. S., & Blomdahl, C. (2023). The importance of personal documentation for patients living with long-term illness symptoms after pituitary surgery: A Constructivist Grounded Theory study. Health Expectations: an international Journal of public participation in health care and health policy, 26(1), 226–236. https://doi-org.ezproxy.ub.gu.se/10.1111/hex.13648 

Heckemann, B., Chaaya, M., Jakobsson Ung, E., Olsson, D. S., & Jakobsson, S. (2022). Finding the Person in Electronic Health Records. A Mixed-Methods Analysis of Person-Centered Content and Language. Health Communication, 37(4), 418–424. https://doi.org/10.1080/10410236.2020.1846275

Forskare

Studieledare

Birgit Heckemann, leg. sjuksköterska, fil.dr., Institutionen för vårdvetenskap och hälsa och Centrum för personcentrerad vård, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitetet, Göteborg, Sverige

Studiegrupp

Ann-Charlotte Olofsson, leg. sjuksköterska, fil.kand., Sahlgrenska universitetssjukhuset, Centrum för endokrinmetabolism, Göteborg, Sverige

Christina Blomdahl, leg.arbetsterapeut, fil.dr., Södra Älvsborgs sjukhus, Vuxenpsykiatrisk kliniken, Borås, Sverige

Daniel S. Olsson, leg. läkare, docent. Sahlgrenska universitetssjukhuset, Sektionen för endokrinologi, Göteborg, Sverige och Avdelningen för invärtesmedicin och klinisk nutrition, Institutionen för medicin, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitetet, Göteborg, Sverige

Tidigare forskare: Eva Jakobsson Ung, forskargruppsledare vårdvetenskaplig forskning, leg. sjuksköterska, professor. Institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitetet, Göteborg, Sverige och Sahlgrenska unversitetssjukhuset, Specialistmedicin, Göteborg, Sverige

Sofie Jakobsson, leg. sjuksköterska, fil.dr., Institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Sahlgrenska akademin och Centrum för personcentrerad vård, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitetet, Göteborg, Sverige

Ytterligare deltagare i GoPT projekt

David Krabbe,  leg. psykolog, doktorand, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Avdelningen för rehabiliteringsmedicin, Göteborg, Sverige och Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitetet, Göteborg, Sverige

Eva Andersson, leg. sjuksköterska. Sahlgrenska universitetssjukhuset, Specialistmedicin, Göteborg, Sverige

Gudmundur Johannsson, forskargruppsledare endokrinologi, leg. läkare, professor, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Sektionen för endokrinologi, Göteborg, Sverige och Institutionen för medicin, Avdelningen för invärtesmedicin och klinisk nutrition, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitetet, Göteborg, Sverige

Oskar Ragnarsson, leg. läkare, docent, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Sektionen för endokrinologi, Göteborg, Sverige och Institutionen för medicin, Avdelningen för invärtesmedicin och klinisk nutrition, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitetet, Göteborg, Sverige

Tobias Hallén, leg. läkare, doktorand, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Avdelningen för neurokirurgi, Göteborg, Sverige och Institutionen för klinisk neurovetenskap, Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitetet, Göteborg, Sverige

Thomas Skoglund, leg. läkare, docent, forskargruppsledare neurokirurgi. Sahlgrenska universitetssjukhuset, Avdelningen för neurokirurgi Göteborg, Sverige och Institutionen för klinisk neurovetenskap och fysiologi, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitetet, Göteborg, Sverige