Länkstig

Jeanette Tenggren Durkan

Projektsamordnare

Administrativa enheten
Besöksadress
Arvid wallgrens backe hus 1 och 2
41346 Göteborg
Rumsnummer
1321
Postadress
Box 457
40530 Göteborg

Om Jeanette Tenggren Durkan

Jag är samordnare för och arbetar med kommunikation och administration för Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet – GPCC. Jag sköter mycket av centrumets centrala kommunikation, samverkan och events.

Kommunikation:

  • Jag är redaktör och skribent för www.gu.se/gpcc samt GPCCs externa och interna nyhetsbrev.
  • Jag arbetar med sociala medier, där jag sprider information och nätverkar, på Facebook: http://www.facebook.com/gpcc.gu och Twitter: @TDJeanette.
  • Jag samordnar och tar fram GPCCs tryckta informationsmaterial och illustrationer.

Samverkan:

Jag har initierat och samordnar arbetet kring GPCCs personråd för patienter och närstående.

Events:

Jag samordnar planering och arrangemang rörande de flesta av GPCCs egna events, från interna seminarier till deltagande på stora nationella konferenser som Kvalitetsmässan och Almedalsveckan, och internationella arenor som International Forum for Quality and Safety in Healthcare.