Länkstig

Utvärdering av personcentrerad vård vid reumatisk sjukdom

Forskningsprojekt
Avslutad forskning
Projektägare
Institutionen för Medicin, Avd för reumatologi och inflammationsforskning, och Institutionen för Neurovetenskap och Fysiologi, Sektionen för hälsa och rehabilitering, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet

Kort beskrivning

Behandling av reumatoid artrit (RA) har förbättrats och medfört att man oftast kan få sjukdomen under kontroll. Trots detta är trötthet ett vanligt symtom som medför betydande konsekvenser i vardagen. Upplevelsen av trötthet är individuell och har fysiska, kognitiva och känslomässiga komponenter och påverkar vardagliga aktiviteter och sociala roller.

Fysisk aktivitet är den icke-farmakologiska behandling med störst evidens att minska trötthet hos personer med RA. Men att orka träna är svårt för den som är trött.

Syftet med forskningsprojektet var att söka ny kunskap om trötthet hos personer med RA och att utveckla en personcentrerad behandling för att lindra tröttheten och dess konsekvenser. Projektet inkluderade kvalitativa intervjustudier, kvantitativa observationsstudier över tid och en randomiserad kontrollerad behandlingsstudie.

Kort beskrivning av huvudsakliga resultat

Studierna visade att tröttheten medför betydande konsekvenser för personer med RA. Tröttheten varierade över tid och var störst under vintern. Smärta och depressiva symptom hade betydelse för trötthetens variation.

Vi utvecklade en personcentrerad fysioterapeutisk behandling med fokus på hälsofrämjande fysisk aktivitet och balans i vardagen. En randomiserad kontrollerad studie visade betydande och kvarstående effekter med minskad trötthet och förbättrad fysisk funktion och hälsa i interventionsgruppen, när förändringarna över tid jämfördes med kontrollgruppen.  

I en efterföljande interventionsstudie uttryckte deltagarna att fysisk aktivitet är viktigt för att hantera tröttheten men att de själva behövde uppleva förbättringen för att nå denna insikt.

Publikationer

Feldthusen C, Mannerkorpi K. Factors of importance for reducing fatigue in persons with rheumatoid arthritis: a qualitative interview study. BMJ Open. 2019;9(5) https://gup.ub.gu.se/publications/show/282024

Feldthusen C, Dean E, Forsblad-d'Elia H, Mannerkorpi K. Effects of Person-Centered Physical Therapy on Fatigue-Related Variables in Persons With Rheumatoid Arthritis: A Randomized Controlled Trial. Arch Phys Med Rehabil. 2016;97:26-36. https://gup.ub.gu.se/publications/show/227891

Feldthusen C, Grimby-Ekman A, Forsblad-d'Elia H, Jacobsson L, Mannerkorpi K. Explanatory factors and predictors of fatigue in persons with rheumatoid arthritis: A longitudinal study. J Rehabil Med. 2016;(Apr):15. https://gup.ub.gu.se/publications/show/237415

Feldthusen C, Grimby-Ekman A, Forsblad-d’Elia H, Jacobsson L,  Mannerkorpi K. Seasonal variations in fatigue in persons with rheumatoid arthritis: a longitudinal study. BMC Musculoskeletal Disorders 2016;17:59. https://gup.ub.gu.se/publications/show/233536

Feldthusen C, Björk M, Forsblad-d’Elia H, Mannerkorpi K. Perception, consequences, communication, and strategies for handling fatigue in persons with rheumatoid arthritis of working age—a focus group study. Clinical Rheumatology 2013;32(5):557-66. https://gup.ub.gu.se/publications/show/171837

Forskare

Caroline Feldthusen, PhD, physiotherapist.

Kaisa Mannerkorpi, professor, fysioterapeut. Sektionen för hälsa och rehabilitering,  Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet.

Helena Forsblad-d’Elia, universitetslektor/specialistläkare. Avd för reumatologi och inflammationsforskning, Institutionen för medicin, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet.

Elizabeth Dean, professor, physical therapist. Department of Physical Therapy, University of British Columbia, Canada

Mathilda Björk, proprefekt, professor, arbetsterapeut. Linköpings universitet, Linköping