Länkstig

Personcentrerad vård för vårdgivare

Forskningsprojekt
Avslutad forskning
Projekttid
2016 - 2021
Projektägare
Institutionen för vårdvetenskap och hälsa

Kort beskrivning

Studien granskade partnerskap med fokus på personcentrerat ledarskap, det vill säga vårdpersonalens resurser för vårdutveckling. En interventionsmodell MES-PCC (Managers Encouraging and Supporting Person-Centred Care) utvecklades för att hantera och leda utbildning och träning av/i personcentrerad vård (PCV) för personal på individ-, grupp- samt samhällsnivå för delaktighet och inflytande för ökad vårdkvalitet. Studien kom fram till att vårdpersonalens beteende och attityd till PCV samt typ av sjukvårdsystem påverkar implementering av PCV. Vidare kan teorigrundade interventioner som MES-PCC underlätta implementering av PCV.

Längre beskrivning

Studien granskade partnerskap med fokus på personcentrerat ledarskap, det vill säga vårdpersonalens resurser för vårdutveckling. Syftet var att identifiera variabler som definierar och beskriver innehållet i PCV i relation till sjukvårdssystem respektive teamsamverkan. Resultatet visar att vårdpersonalens beteende och attityd till PCV samt sjukvårdsystemet (Beveridge, Bismarck, Mixed model/Out of pocket) påverkar implementering av ett personcentrerat arbetssätt.

En interventionsmodell MES-PCC (Managers Encouraging and Supporting Person-Centred Care) utvecklades för att hantera och leda utbildning och träning av/i PCV för personal på individnivå (medarbetaren), gruppnivå (teamet) samt samhällsnivå (medborgarna) för delaktighet och inflytande på vårdens kvalitet. MES-PCC fokuserar chefer/ledares förmåga, möjlighet och motivation att stödja individnivån (träning, modellering), grupp (utbildningsprogram) och befolkningsnivå (hållbar implementering). Teorigrundade interventioner såsom MES-PCC kan bidra såväl lokalt, regionalt, nationellt och internationellt till implementering av PCV.

Vetenskapliga artiklar som publicerats från projektet

  • Rosengren, K. Person-centred care: A qualitative study on first line managers’ experiences on its implementation. Health Services Management Research. 2016 29(3): 42-49. DOI: 10.1177/0951484816637748
  • Rosengren, K., Danielsson, L., Jansson, L. & Wallengren, C. Development of an academic course in person-centred care for students in higher education – teachers’ perspectives. Education Research International Volume 2018, Article ID 9854169, 9 pages. DOI: 10.1155/2018/9854169
  • Rosengren, K., Ulin, K & Carlström, E. Characteristic of person-centered care as documented in medical records at a medical department – a mixed methods. Journal of Hospital Administration 2019 8(2): 7-13. DOI: 10.5430/jha.v8n2p7.
  • Larsson, H.,  Handanovic, D., Rosengren, K. Simplifying the care plan documentation procedure – An interview study with nurses at a medical ward at a university hospital in Sweden. Journal of Hospital Administration 2019 8(4): 54-64. DOI: 105430/jha.v8n4p54.
  • Joachim, V & Rosengren, K. Nursing preceptorship, a supportive and reflective approach for promoting a healthy working environment – a multi methods design. Nordic Journal of Nursing Research. First Published July 6, 2021, https://doi.org/10.1177/20571585211025207
  • Källén, E., Nimström, S., & Rosengren, K. Content and structure of ward rounds focusing interprofessional collaboration on an internal medicine ward: An observational study of interprofessional collaboration. Nordic Journal of Nursing Research. First Published November 13, 2021, https://doi.org/10.1177/20571588211052757

https://www.gu.se/om-universitetet/hitta-person/ericcarlstromForskare

Kristina Rosengren, Docent, Institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet.

Eric Carlström, Professor, Institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet.

Catarina Wallengren, Docent, Institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet.