Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Personcentrerad vård för vårdgivare

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projekttid
2016 - 2021
Projektägare
Institutionen för vårdvetenskap och hälsa

Kort beskrivning

Studien granskar partnerskap utifrån personcentrerad vård för förbättrat vårdinnehåll och rörelser mellan vårdverksamheter med fokus på personcentrerat ledarskap, dvs vårdpersonalens resurser för vårdutveckling. Syftet är att identifiera variabler som definierar och beskriver innehållet i PCV i relation till vårdinnehåll, vårdtider och rörelser mellan vårdgivare. Speciellt fokus ägnas åt teamsamverkan och snabb utskrivning från sluten vård utifrån ett personcentrerat arbetssätt för hållbar vård inom komplexa vårdorganisationer.
Genom att identifiera påverkansfaktorer såsom organisation och ledarskap från ett personcentrerat förhållningssätt, kan förhoppningsvis bidra till ökad kunskap om hållbar vård och hållbara arbetsplatser som kontinuerligt arbetar med enklare och bättre lösningar på vårdens utmaningar.