Länkstig

PCPC - Personcentrerad psykosvård

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektets storlek
5000000
Projektägare
Psykiatri och neurokemi, Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet

Finansiär
Forte, GPCC, Stiftelsen Bengt Dahréns fond, ALF

Kort beskrivning

Projektet syftar till att utveckla och testa en utbildningsintervention för personal som arbetar med psykossjuka personer inom heldygnsvård. Interventionen som förväntas bidra till en ökning av personcentrering utvecklades i samverkan mellan Psykiatri psykos, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg och GPCC, Göteborgs universitet, Göteborg. Personalen utvecklar arbetssätt för att fånga patientberättelser, diskutera och fatta beslut om patienters mål för återhämtning tillsammans med patienterna och dokumentera personliga hälsoplaner.

Vi använder en före- efter design och analyserar data gällande t ex patienters känsla av makt (empowerment) och nöjdhet med vården, inläggningstid och patienters upplevelser av vården. Projektet förväntas medföra förbättrad heldygnsvård för personer med psykossjukdomar och öka deras delaktighet i vården.