Länkstig

Nationell och regional styrning mot personcentrerad vård i Sverige

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projekttid
2019 - 2021
Projektägare
Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Uppsala universitet

Kort beskrivning

Det övergripande syftet med forskningsprojektet är att öka kunskapen om hur den nationella och regionala styrningen mot personcentrerad vård utformas och bedrivs samt vilka förutsättningar som staten och regionerna skapar för att underlätta implementeringen av personcentrerad vård. Styrning avser inte endast lagstiftning och regleringar utan även mer mjuka styrformer såsom överenskommelser, kunskapsdokument och handlingsplaner. Projektet genomförs genom två delstudier, där den första delstudien undersöker styrningen på den nationella nivån och den andra delstudien undersöker styrningen på den regionala nivån. Utöver dessa delstudier genomförs även en internationell utblick i vilken innehåll och implementering av policies för personcentrerad vård inom ett urval av andra länder undersöks.

Projektdeltagare

Ulrika Winblad, professor, Uppsala universitet

Mio Fredriksson, docent, Uppsala universitet

Anna Mankell, doktorand, Ersta Sköndal Bräcke högskola

Ylva Lindberg, forskningsassistent, Uppsala universitet

Anna-Karin Swenning, forskningsassistent Uppsala universitet