Länkstig

Styrketräning vid fibromyalgi

Forskningsprojekt
Avslutad forskning
Projekttid
2010 - 2020
Projektägare
Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, Göteborgs universitet

Finansiär
Vetenskapsrådet, Region Västra Götaland, ALF-LUA Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Reumatikerförbundet, Region Stockholm (ALF), Norrbacka-Eugenia stiftelsen, GPCC

Kort beskrivning

Fibromyalgi karakteriseras av utbredd smärta, trötthet, nedsatt fysisk kapacitet och aktivitetsbegränsningar i dagliga livet. Många kvinnor med fibromyalgi lider av aktivitetsrelaterad smärta. Ökad smärta under träning kan dock undvikas genom att patienten aktivt involveras i planeringen av behandlingen, samt genom att belastningen gradvis ökas. Syftet med projektet var att öka kunskapen om hur man genom personcentrerad fysisk träning påverkar hälsa, sjukdomsspecifika symptom, aktivitetsförmåga och fysisk kapacitet vid fibromyalgi. 130 kvinnor med fibromyalgi randomiserades till styrketräning eller avspänning. Standardiserade frågeformulär om symptom, hälsorelaterad livskvalitet, aktivitetsbegränsningar och fysisk kapacitet samt funktionella test användes för utvärdering och uppföljning.

Kort beskrivning av huvudsakliga resultat

Kvinnor med fibromyalgi som tränade personcentrerad progressiv styrketräning under 15 veckor förbättrade sin muskelstyrka, hälsostatus, smärtintensitet, smärthantering samt deltagande i vardagsaktiviteter (Larsson et al, 2015).

Flera personliga och omgivningsfaktorer främjade förmågan för kvinnor med fibromyalgi att vara fysiskt aktiva. Trots att de önskade vara fysiskt aktiva så behövde de stöd, vägledning och förståelse från en person med kunskap om sjukdomen för att kunna hitta rätt typ av aktivitet utifrån deras preferenser, anpassa belastningen, och hantera smärta under och efter aktivitet (Larsson et al, 2020).

Studierna har även lett till viktiga kunskaper om biologiska smärtmekanismer vid fibromyalgi.

Publikationer

Resistance exercise improves muscle strength, health status and pain intensity in fibromyalgia-a randomized controlled trial. Larsson A*, Palstam A*, Löfgren M, Ernberg M, Bjersing J, Bileviciute-Ljungar I, Gerdle B, Kosek E, Mannerkorpi K. Arthritis Res Ther 2015;17(161).  (*Authors contributed equally). https://arthritis-research.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13075-015-0679-1

Factors promoting physical activity in women with fibromyalgia:a qualitative interview study. Larsson A, Feldthusen C, Mannerkorpi K. BMJ open. 2020;10(8):e031693. https://bmjopen.bmj.com/content/10/8/e031693.abstract

Controlled, cross-sectional, multi-center study of physical capacity and associated factors in women with fibromyalgia. Larsson A, Palstam A, Bjersing J, Löfgren M, Ernberg M, Kosek E, Gerdle B, Mannerkorpi K. BMC Musculoskelet Disord. 2018;19(1):121. https://link.springer.com/article/10.1186/s12891-018-2047-1

Benefits of resistance exercise in lean women with fibromyalgia: involvement of IGF-1 and leptin. Bjersing J, Larsson A, Palstam A, Ernberg M, Bileviciute-Ljungar I, Löfgren M, Gerdle B, Kosek E, Mannerkorpi K. BMC Musculoskelet Disord. 2017:18:106. https://link.springer.com/article/10.1186/s12891-017-1477-5

Resistance exercise improves physical fatigue in women with fibromyalgia: a randomized controlled trial. Ericsson A, Palstam A, Larsson A, Löfgren M, Bileviciute-Ljungar I, Bjersing J, Gerdle B, Kosek E, Mannerkorpi K. Arthritis Res Ther (2016)18:176. https://link.springer.com/article/10.1186/s13075-016-1073-3

Decrease of fear avoidance beliefs following person-centered progressive resistance exercise contributes to reduced pain disability in women with fibromyalgia: secondary exploratory analyses from a randomized controlled trial. Palstam A, Larsson A, Löfgren M, Ernberg M, Bjersing J, Bileviciute-Ljungar I, Gerdle B, Kosek E, Mannerkorpi K. Arthritis Res Ther (2016)18:116. https://link.springer.com/article/10.1186/s13075-016-1007-0

Percieved exertion at work in women with fibromyalgia: explanatory factors and comparison with healthy women. Palstam A, Larsson A, Bjersing J, Löfgren M, Ernberg M, Bileviciute-Ljungar I, Ghafouri B, Sjörs A, Larsson B, Gerdle B, Kosek E, Mannerkorpi K, J Rehabil Med 2014; 46, 773-780. https://pdfs.semanticscholar.org/5051/067681ae6734780973b7e537ce69f89ecd8d.pdf

Pain and fear avoidance partially mediate change in muscle strength during resistance exercise in women with fibromyalgia. Larsson A , Palstam A, Löfgren M, Ernberg M, Bjersing J, Bileviciute-Ljungar I, Gerdle B, Kosek E, Mannerkorpi K. J Rehabil Med 2017,49(9):744-750. https://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1326641&dswid=topdog

Gerdle B, Ernberg M, Mannerkorpi K, Larsson B, Kosek E, Christidis N, Ghafouri B. Increased Interstitial concentrations of glutamate and pyruvate in vastus lateralis of women with fibromyalgia syndrome are normalized after an exercise intervention - a case-control study. Plos One 2016,11(10):e0162010. doi: 10.1371/journal.pone.0162010.

Tour J, Löfgren M, Mannerkorpi K, Gerdle B, Larsson A, Palstam A, Bileviciute-Ljungar I, Bjersing J, Invgar M, Ernberg M, Schalling M, Kosek E. Gene-to-gene interactions regulate endogenous pain modulation in fibromyalgia patients and healthy controls – antagonistic effects between opioid and serotonin related genes. Pain 2017, Mars 7. doi: 10.1097/j.pain.0000000000000896.

Ernberg M, Christidis N, Ghafouri B, Bileviciute-Ljungar I, Löfgren M, Larsson A, Palstam A, Bjersing J, Mannerkorpi K, Kosek E, Gerdle B. Effects of 15 weeks of resistance exercise on pro-inflammatory cytokine levels in the vastus lateralis muscle of patients with fibromyalgia. Arthritis Res Ther. 2016; 18: 137. doi: 10.1186/s13075-016-1041-y

Stensson N, Ghafouri N, Ernberg M, Mannerkorpi K, Kosek E, Gerdle B, Ghafouri B.  The relationship of endocannabinoidome lipid mediators with pain and psychological stress in women with fibromyalgia: A case-control study. The Journal of Pain 2018;(19)11: 1318-1328.

Forskare

Projektkoordinator och vetenskaplig ledare

Kaisa Mannerkorpi, professor, fysioterapeut, Göteborgs Universitet

Medlemmar i projektgruppen

Anette Larsson, PhD, fysioterapeut, Närhälsan, FoUU Södra Älvsborg, Göteborgs universitet.

Annie Palstam, docent, sjukgymnast, Göteborgs universitet

Jan Bjersing, docent, MD, reumatolog, forskare, Göteborgs universitet

Anna Ericsson, PhD, sjukgymnast, Närhälsan, FoUU Fyrbodal

Övriga samarbetspartners i projektet

Eva Kosek, professor, MD, Karolinska institutet 

Monika Löfgren, docent, sjukgymnast, Karolinska institutet 

Malin Ernberg, professor, Karolinska Institutet

Björn Gerdle, professor, MD, Linköpings universitet

Bijar Ghafouri, professor, Linköpings universitet