Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Att praktisera integration: Identitet och förhandlingar kring etnicitet, kultur och religion i den svenska vardagen

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projekttid
2020 - 2023
Projektägare
Institutionen för globala studier

Finansiär
Forte

Kort beskrivning

Syftet med projektet är att på ett antal arbetsplatser analysera i vilka sammanhang föreställningar och praktiker relaterade till etnicitet, kultur och religion görs relevanta och hur de flätas samman med andra identitetsskapande kategorier.

Bakgrund

Det senaste decenniet har offentliga diskussioner och forskningen kring mångfald och integration blivit alltmer polariserad. Samtidigt är mångfalden för många redan en del av vardagen. Trots det stora intresset för integration vet vi mycket lite om hur denna nya vardagliga mångfald förstås och hanteras. 

Syfte

Syftet med projektet är att genom fältarbete på ett antal arbetsplatser analysera i vilka sammanhang föreställningar och praktiker relaterade till etnicitet, kultur och religion görs relevanta och hur de flätas samman med andra identitetsskapande kategorier.