Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Lisa Åkesson

Professor

Institutionen för globala
studier
Telefon
Fax
031-786 46 07
Besöksadress
Konstepidemins väg 2
41314 Göteborg
Rumsnummer
E412
Postadress
Box 700
40530 Göteborg

Om Lisa Åkesson

  • Professor i Antropologi vid Institutionen för Globala Studier, Göteborgs universitet
  • Ledare för forskningsgruppen Migration och mångfald vid Institutionen för Globala Studier
  • Talar svenska, engelska, portugisiska och kapverdekreol
  • Mångårig erfarenhet av fältarbete i Kap Verde, Angola och Mozambique
  • Föreläser och anlitas av media i frågor som rör internationell migration 

CV

Forskningsområden Min nuvarande forskning är inriktad på Nord-Syd migration, speciellt den samtida och omfattande portugisiska migrationen till de forna kolonierna Angola och Mozambique. Syftet är dels undersöka hur identiteter och maktrelationer påverkas av denna nya form av mobilitet och dels att analysera det kunskapsutbyte som äger rum mellan de portugisiska migranterna och majoritetsbefolkningen. Analytiskt tar projektet sin utgångspunkt i både integrationsteori och postkolonial teori, men visar på behovet att gå bortom dessa ansatser.

Över åren har min forskning varit fokuserad på olika aspekter av transnationell migration. Främst har jag undersökt hur arbetskraftsmigration påverkar människors levnadsvillkor i sändarsamhällen. I studier av kvarboendes relationer till migrerade familjemedlemmar i Europa och USA har jag intresserat mig  för remitteringar, parrelationer, barnomsorg och återvändande.  Kritisk analys av internationell policy kring migration och utveckling är ett annat av mina forskningsområden. Vidare har jag undersökt mångfaldsfrågor i relation till det svenska samhället, och då speciellt invandrares ”globala” vardagsliv.

Empiriskt har mycket av min forskning kretsat kring Kap Verdes migration och diaspora. Som antropolog har jag arbetat med deltagande observation, och under många års tid fördjupat mina insikter i hur det är att leva i en familj och en nation som är utspridd i världen.  

Pågående forskning

"Portugisiska migranter i Mozambique: Postkolonialism och utbyte av kunskap" (finansierat av VR 2018-2021),

Undervisning Sedan mitten av 1990-talet har jag undervisat på en lång rad kurser i antropologi och andra ämnen. 2007-2009 var jag studierektor/ utbildningsledare i antropologi. Sedan 2018 är jag utbildningsledare för forskarutbildningen i antropologi vid Institutionen för Globala Studier.

För närvarande är min undervisning mestadels inriktad på migrationstemat samt tillämpad antropologi. Jag är ansvarig för en masterkurs om internationell migration och multikulturella samhällen.

Jag handleder på alla nivåer, från kandidatuppsatser till doktorsavhandling.