Länkstig

Lisa Åkesson

Professor

Institutionen för globala studier
Telefon
Fax
031-786 46 07
Besöksadress
Konstepidemins väg 2
41314 Göteborg
Rumsnummer
E412
Postadress
Box 700
40530 Göteborg

Om Lisa Åkesson

Jag är professor i antropologi vid Institutionen för Globala Studier, Göteborgs universitet. Genom olika forskningsprojekt inom fältet migration och mångfald har jag skaffat mig mångårig erfarenhet av etnografiskt fältarbete i Kap Verde, Angola, Moçambique och Sverige. Jag föreläser och anlitas av media i frågor som rör internationell migration och mångfald.

Forskningsområden Min forskningsintressen omfattar en rad olika perspektiv på migration, såsom postmigration och vardagliga mångfaldspraktiker på arbetsplatser, postkolonial nord-syd migration och olika aspekter av transnationell migration.

För närvarande arbetar jag med att utveckla begreppet "postmigration" och dess relevans för att undersöka den samtida mångfalden i Sverige. I tidigare projekt har jag utforskat de portugisiska arbetskraftsmigrationen till de forna kolonierna Angola och Moçambique. Jag har undersökt hur identiteter och maktrelationer påverkas av denna nya form av mobilitet samt analyserat det kunskapsutbyte som äger rum mellan de portugisiska migranterna och majoritetsbefolkningen. Ett annat spår har handlat om portugisernas integration i de forna kolonierna. Analytiskt har jag tagit min utgångspunkt i post- och dekolonial teori, men också intresserat mig för att kritiskt gå bortom dessa ansatser.

Över åren har min forskning också varit fokuserad på transnationell migration. Främst har jag undersökt hur arbetskraftsmigration påverkar människors levnadsvillkor i sändarsamhällen. I studier av kvarboendes relationer till migrerade familjemedlemmar i Europa och USA har jag undersökt remitteringar, parrelationer, barnomsorg och återvändande. Kritisk analys av internationell policy kring migration och utveckling är ett annat av mina forskningsområden. Empiriskt har mycket av min transnationella forskning kretsat kring Kap Verde och kapverdisk diaspora. Som antropolog har jag arbetat med deltagande observation, och under många års tid fördjupat mina insikter i hur det är att leva i en familj och en nation som är utspridd i världen.

Pågående forskning I min nuvarande forskning är jag intresserad av vardagens mångfald bortom förstelnade kategoriseringar och integrationsdebatter. I projektet Att praktisera integration utgår vi ifrån att mångfald är det nya normala i Sverige, och vi undersöker hur likheter och skillnader praktiseras och uppfattas i den vardagliga mångfalden på arbetsplatser. I min del av projektet fokuserar jag på en globaliserad arbetsplats med många högutbildade anställda. Ett huvudsyfte med projektet är att ifrågasätta dominerande föreställningar om integration som ”misslyckad”. Mer information om projektet och dess medlemmar finns här https://www.gu.se/forskning/epi-att-praktisera-integration.

Undervisning Sedan mitten av 1990-talet har jag undervisat på en lång rad kurser i antropologi och andra ämnen. Mellan 2007 och 2009 var jag studierektor/ utbildningsledare i antropologi. Sedan 2018 är jag programansvarig för forskarutbildningen i antropologi vid Institutionen för Globala Studier.

Jag handleder på alla nivåer, från kandidatuppsatser till doktorsavhandling.