Länkstig

Könsdiskriminerande arbetsmigrationsrestriktioner i Nepal

Forskningsprojekt
Avslutad forskning
Projekttid
2017 - 2020
Projektägare
Institutionen för globala studier

Finansiär
Vetenskapsrådet

Kort beskrivning

Projektet tittar närmare på Nepals könsdiskriminerande arbetsmigrationsrestriktioner och hur undersöker hur aktörer som jobbar med arbetsmigration hanterar och utmanar dessa restriktioner.