Länkstig

Portugisiska migranter i Moçambique: Postkolonialism och utbyte av kunskap

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projekttid
2018 - 2021
Projektägare
Institutionen för globala studier

Finansiär
Vetenskapsrådet

Kort beskrivning

Under de senaste åren har många portugiser migrerat till den tidigare kolonin Moçambique. Det här projektet analyserar den post-koloniala migrationen från Nord till Syd och dess potentiella effekter på utvecklingen. Det övergripande målet med forskningen är att utforska utbytet av kunskap, färdigheter och erfarenheter mellan portugiser och mozambikaner som arbetar tillsammans. Detta syftar bland annat till att undersöka i vilken mån detta utbyte bidrar till portugisernas integration.

Fullständig projektbeskrivning på engelska hittar du på vår internationella webbplats.

Aktuellt

Navigate to video: Lisa Åkesson om Europas nya migranter
Video (3:11)
Lisa Åkesson om Europas nya migranter