Länkstig

Forskarna bakom Svenskt kvinnobiografiskt lexikon prisas

Lisbeth Larsson och Maria Sjöberg vid Göteborgs universitet får 2018 års Humtankpris för sitt arbete med Svenskt kvinnobiografiskt lexikon. Det är ett digitalt lexikon, fritt tillgängligt på svenska och engelska, som synliggör betydelsefulla kvinnor ur Sveriges historia.

– Svenskt kvinnobiografiskt lexikon har på ett mycket innovativt sätt lyft fram 1 000 kvinnor från den svenska historien och därmed hjälpt till att fylla de kvinnliga tomrummen i Sveriges historieskrivning. Det är en lättillgänglig databas som lyfter kvinnor som betytt mycket inom sina respektive områden, säger Roine Viklund, ansvarig för Humtankpriset.

Framhåller lagarbetetporträtt Maria Sjöberg

Det är tankesmedjan Humtank som varje år delar ut ett pris till en akademiker som har synliggjort humanioras betydelse. Årets pristagare Lisbeth Larsson och Maria Sjöberg är projektledare för Svenskt kvinnobiografiskt lexikon, men vill framhålla att det har varit ett lagarbete.

– Även om Lisbeth i flera decennier har drivit frågan om ett kvinnobiografiskt lexikon, och därför bör äras mer än andra, är det viktigt att understryka att lexikonets tillkomst bygger på samarbete mellan våra respektive institutioner, Språkbanken, Humanistiska biblioteket och specialister runt om i landet. De omkring 380 författarna till lexikonets 1 000 biografiska artiklar har alla gjort en ovärderlig insats, säger Maria Sjöberg, professor i historia.

Ett erkännande av genusvetenskapen

Lporträtt Lisbeth Larssonisbeth Larsson, professor i litteraturvetenskap med genusinriktning, ser priset framförallt som ett erkännande av genusvetenskapen som forskningsfält.

– Lexikonet visar också det stora kunnande som vuxit fram inom fältet och som gjort att vi tillsammans kunnat skapa en forskningsinfrastruktur som kommer att initiera ny forskning, och även ge ökade kunskaper om kvinnors samhälleliga villkor och deras bidrag till samhällets utveckling, säger hon.

Finns ett tydligt behov

Projektgruppen har ansökt om medel för att både utöka och utveckla databasen, men än så länge är inget klart. Att behovet finns är dock tydligt för redaktörerna.

– Sedan lanseringen i mars har nyttan och behovet av Svenskt kvinnobiografiskt lexikon uttryckts i många e-brev till redaktionen som alla har varit oerhört positiva, och de ser gärna att lexikonet växer ännu mera i framtiden, säger Maria Sjöberg.


Humtank är en tankesmedja för forskning och utbildning inom humaniora och består av ett samarbete mellan humanistiska fakulteter vid femton svenska universitet och högskolor. Tankesmedjan startades 2014 med syfte att stärka humanioras roll ute i samhället och inom akademin. Humtankpriset delas i år ut för fjärde gången och ska gå till ”en akademiker som särskilt förtjänstfullt synliggjort humanioras betydelse i offentligheten”.

Svenskt kvinnobiografiskt lexikon (www.skbl.se) lanserades den 8 mars i år. Det är ett fritt tillgängligt, digitalt lexikon som lyfter fram tusen kvinnor och deras insatser i det svenska samhället från medeltiden till i dag. Texterna finns både på svenska och på engelska.

Juryns motivering: "Pristagarna har på ett mycket förtjänstfullt sätt synliggjort 1 000 svenska kvinnor och deras insatser inom konst, vetenskap och politik, från medeltid till nutid. Larsson och Sjöberg har inte nöjt sig med att bara konstatera att kvinnorna saknats i befintliga biografiska verk. De har i stället reviderat själva utgångspunkten för denna frånvaro genom att förändra källmaterialet. I ett projekt finansierat av Riksbankens Jubileumsfond har pristagarna samlat material om ofta förbisedda kvinnor och deras gärning i en databas på svenska och engelska. Denna databas har tillgängliggjorts för både forskare och allmänhet i Sverige och internationellt. Genom Svenskt kvinnobiografiskt lexikon har nya perspektiv på Sveriges historia tagits fram vilket bidrar till en större och djupare förståelse för de människor som levt innan oss men som också har bäring in i vår tid. Svenskt kvinnobiografiskt lexikon är ett mycket välkommet bidrag som i hög grad hjälpt till att fylla de kvinnliga tomrummen i Sveriges historieskrivning".

Juryn har bestått av Petra Ragnerstam, lektor i kulturvetenskap, Malmö universitet, Sofia Wijkmark, docent i litteraturvetenskap, Karlstads universitet, och Roine Viklund, lektor i teknikhistoria, Luleå tekniska universitet.

Priset delas ut i anslutning till seminariet Humanisternas marknad – ett panelsamtal om utbildning och arbete för framtidens humanister, som Humtank arrangerar i Göteborg fredagen den 28 september klockan 15.00–17.00, Gamla hovrätten, Göteborgs universitet, sal T302.

Kontakt:

Lisbeth Larsson, professor i litteraturvetenskap med genusinriktning, Göteborgs universitet:
lisbeth.larsson@lir.gu.se, 0708-16 30 58

Maria Sjöberg, professor i historia, Göteborgs universitet:
maria.sjoberg@history.gu.se, 0709-35 37 39

Roine Viklund, ansvarig för Humtankpriset:
roine.wiklund@ltu.se, 0920-49 16 50 (ja, W i mejladressen!)

Bild på Lisbeth Larsson: Johan Wingborg
Bild på Maria Sjöberg: Anders Simonsen