Länkstig

Skola och förskola

Forskningsgrupp
Pågående forskning
Projektägare
Förvaltningshögskolan

Kort beskrivning

Forskningsgruppen för studier styrning och ledning i skolan (FOFOS) startade 2020. Gruppen arbetar med forskning om organisering, styrning och ledning i förskola och grundskola med särskilt fokus på huvudmanna- och verksamhetsnivå, dvs. de lokala delarna av skolans styrkedja. Genomförande och konsekvenser av skolreformer och policyer på lokal nivå, samt hur huvudmän organiserar och skapar förutsättningar för likvärdighet, kompetensförsörjning, rektorers arbete och förskollärares ansvar är några exempel på frågor som gruppen är engagerad i. Liksom Förvaltningshögskolans verksamhet i stort är gruppens forskning flervetenskaplig och kombinerar perspektiv från olika samhällsvetenskapliga discipliner. Stor vikt läggs också vid att resultaten ska vara till nytta i skolan och samhällets utveckling, exempelvis genom olika former av samverkan.

Forskningsgruppens koppling till utbildning

Alla medlemmar är i olika utsträckning involverade i undervisning inom Förvaltningshögskolans reguljära program och kurser på grund- och avancerad nivå (master- och forskarutbildning), samt inom uppdragsutbildningar. Flera medlemmar är också verksamma som lärare och kursansvariga inom Förskollärarprogrammet och Rektorsprogrammet.